Van onze correspondent
The Bottom - Onderzoek naar waar de red-billed tropicbird (roodsnavelkeerkringvogel) zijn eten haalt en waardoor de vogels bedreigd worden moet eraan bijdragen dat de soort voor uitsterven wordt behoed.

SabatropicMet de hulp van talloze bewoners doet Lara Mielke sinds vorig jaar onderzoek naar de tropicbird op Saba, met name naar de broed- en foerageergebieden van deze iconische, bedreigde zeevogel. Sinds een paar weken doet keerkringvogelexpert Michiel Boeken mee aan het project. Hij komt ook naar Saba om de vogels te ringen die er nestelen. Boeken heeft Mielke veel geholpen bij de voorbereiding van het project.
,,Ik wilde iets nuttigs doen terwijl ik op Saba ben”, aldus Mielke. Mardik Leopold, een van de eerdere onderzoekers van de keerkringvogel op Saba, was Mielkes studiementor en hij stelde voor om op Saba onderzoek te doen naar deze vogel.
,,Saba is een zeer belangrijke locatie voor de soort. Het is een van de weinige eilanden in het Caribisch gebied waar de vogel komt nestelen en kuikens grootbrengt.” Naar schatting zeventien procent van de wereldpopulatie van keerkringvogels nestelt op Saba en Sint Eustatius, naar schatting vijftienhonderd broedparen op Saba en vierhonderd op Sint Eustatius. Hij wordt bedreigd door roofdieren zoals (wilde) katten en ratten die het ei of het kuiken opeten, waardoor het aantal vogels afneemt. Vooral de (wilde) katten zijn een serieus probleem Saba.
Mielke heeft in nestlocaties in vaak steile, moeilijk bereikbare kliffen bij Tent Bay, Old Booby Hill en Great Level gps-loggers bevestigd op volwassen vogels. Dit doet ze wanneer de ouders hun jonge kuiken bewaken. Hierbij controleert ze meteen of de vogels een ring om hun poot hebben en verzamelt ze gegevens over het dieet van de dieren, die vervolgens kunnen worden gekoppeld aan de gps-gegevens. ,,Deze vogels blijven dagen op zee. Ze foerageren heel ver, ook op plaatsen waar ze niet beschermd zijn. Door er gps-loggers op te plaatsen, kunnen we registreren waar ze heen gaan en kunnen we bekijken of deze gebieden ook beveiligd moeten worden”, aldus Mielke die probeert de betrokkenheid van de bewoners van Saba te vergroten door het geven van lezingen.