Van onze correspondent
The Bottom - Op woensdag 10 november zijn er vanuit Nederland 42 zakken met elk 25 kg aardappelen aangekomen op Saba. Boeren op het eiland kunnen binnenkort een nieuwe partij Hollandse aardappelen planten dankzij deze donatie van Agrico in Nederland.

besaardappelInitiatiefnemer van het project is Sandra Cryns-Hop, een boer uit Nederland die een deel van haar jeugd op Saba doorbracht toen haar vader van 1976 tot 1980 landbouwontwikkeling op Saba uitvoerde en de plaatselijke landbouworganisatie oprichtte. Er hebben zich 22 boeren aangemeld om de rode aardappelen in ontvangst te nemen. Ze betalen een symbolisch bedrag van een dollar per pond. De aardappelen die hiermee geteeld gaan worden zullen worden verkocht in lokale winkels. Het is de tweede partij Hollandse aardappelen die naar Saba komt. Vorig jaar, toen de eerste batch binnenkwam, zijn er als try-out zes verschillende soorten uit Nederland verstuurd. Uit een evaluatie met de boeren en Cryns-Hop blijkt dat één bepaalde soort rode aardappel, de Alouette, het erg goed doet op Saba en bestand is tegen de harde wind op de hellingen. Daarom is ervoor gekozen om dit keer alleen Alouette-aardappelen naar Saba te sturen.
De gedeputeerde voor Landbouw, Rolando Wilson, is van mening dat de teelt en distributie van aardappelen past in de ambities van Saba om de landbouw uit te breiden en te verbeteren, zelfredzamer en duurzamer te worden en een gezonde bevolking te hebben door meer lokale producten te verbouwen. Saba heeft een lange traditie in het verbouwen van aardappelen. Vele jaren geleden exporteerde het eiland grote hoeveelheden aardappelen door het Caribisch gebied. De Saba-witte aardappel was destijds behoorlijk beroemd. De witte aardappel maakt zelfs deel uit van het wapen van Saba dat de rijke traditie van landbouw en visserij van het eiland vertegenwoordigt. Het klimaat en de rijke grond maken Saba een goede plek om aardappelen te telen.