EC2 creëert vangnet rond en onder kinderen

Van onze correspondent

The Bottom - Het Expertise Center Education Care (EC2) op Saba bestaat 10 jaar.
Het heeft de zorg voor ongeveer 300 leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op de twee scholen die Saba rijk is en ook de 3-jarigen in de crèche en deelnemers van Saba Reach Foundation tot 24 jaar. Directeur Henriëtte van Heijnsbergen (Teacher Jet) was er vanaf het begin bij.

onderwijszorg

Van Heijnsbergen woont al 30 jaar op het kleinste van de drie eilanden van Caribisch Nederland (CN). Vanaf het allereerste begin houdt ze zich bezig met het bieden van zorg aan de schoolgaande jeugd op Saba. ,,In 1991 heb ik een groep opgericht voor remedial teaching en speciaal onderwijs. De leerlingen gingen naar school, deden onderhoud, verzorgden de tuin en kregen wekelijks les in het restaurant. Het was een vroege vorm van leerlingbegeleiding”, aldus Van Heijnsbergen.
In de 10 jaren daarna leidde ze het Innovatie Bureau dat onderwijsvernieuwingen kon invoeren waar onder andere ook de leerlingenzorg verder werd ontwikkeld.
Toen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op 10 oktober 2010 een bijzondere gemeente van Nederland werden, kwam al gauw het plan om op ieder eiland een Expertise Centrum Onderwijszorg (EOZ) op te richten naar Nederlands model. Maar het moest ook anders vanwege de schaalgrootte. Op ieder eiland werd opnieuw het juiste wiel uitgevonden en vaak ‘out of the box’ gedacht. EC2 Saba groeide uit van een expertisecentrum waarin alleen Van Heijnsbergen werkte tot een bedrijf met 9 werknemers. ,,We werken individueel of in kleine groepjes. Het ene kind helpen we in de klas en het andere halen we uit de klas. We hebben naast een psycholoog, een gedragscoach en een logopedist ook een aantal persoonlijk onderwijsassistenten die de hele dag met 1 kind meelopen. Voor deze taak proberen we jonge mensen van het eiland zelf aan te trekken die we een opleiding ‘on the job’ geven”, zo legt ze uit.
Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar zegt Van Heijnsbergen trots te zijn op hoe er nu op Saba met de kinderen wordt omgegaan en hoe weinig uitval van leerlingen er is. ,,We hebben met de scholen geprobeerd een vangnet te vormen onder en rond het kind en daardoor is er een opener atmosfeer ontstaan waarin de dingen bij naam genoemd kunnen worden. Ouders vinden dit vaak bevrijdend want ze dachten vaak wel dat er iets aan de hand was met hun kind maar durfden het niet te benoemen.” Er is op Saba, net als op de andere eilanden van CN, geprobeerd om passend onderwijs in te voeren. Ze moesten wel want de Onderwijswet BES geeft geen ruimte voor speciaal onderwijs. Maar volgens Van Heijnsbergen is er een groep kinderen die meer nodig heeft. Op Saba is toen het idee geboren om ‘specialistisch onderwijs’ van de grond te krijgen en dat idee is door de andere eilanden omarmd. Ze gaan het inclusief speciaal onderwijs noemen en het zal in eerste instantie ingevoerd worden voor leerlingen uit het primair onderwijs. Er wordt op het eiland een speciaal leslokaal voor ingericht waarin kan worden gewerkt aan de individuele hulpvraag die de kinderen hebben. Ook op VO-niveau komt deze dienst beschikbaar.
Van Heijnsbergen wil dat er uiteindelijk een stevig framewerk van onderwijszorg staat met zoveel mogelijk mensen die uit het speciaal onderwijs komen. ,,Op het voortgezet onderwijs wordt er al heel individueel gewerkt maar bij het basisonderwijs moet nog het een en ander gebeuren. Het framewerk staat”, aldus Van Heijnsbergen. Ze hoopt dit jaar nog veel op de rails te kunnen zetten nu er op de basisschool een wisseling is van het management en er een aantal nieuwe docenten zijn aangesteld. ,,Eigenlijk ben ik na 30 jaar op Saba weer terug bij het uitgangspunt”, zegt van Heijnsbergen: ,,Betekenisvol onderwijs voor alle leerlingen.”