Van onze correspondent
The Bottom - Gisteren zijn 1.500 Moderna-vaccins uit Nederland aangekomen op Saba. De zending kwam ’s middags per Medivac-helikopter aan vanuit Sint Maarten.

sabavaxSaba vroeg en kreeg 100 vaccins meer dan het aanvankelijke aantal van 1.400, aangezien meer mensen zich vooraf hebben geregistreerd dan verwacht werd. Het vaccinatieprogramma begint maandag 22 februari en duurt naar verwachting 7 dagen. Eind maart vindt de tweede vaccinatieronde plaats
De zorgautoriteiten hebben contact opgenomen met vooraf geregistreerde personen om een afspraakdatum en -tijd door te geven. Eerst komen zorgverleners, zestigplussers en mensen tussen 18 en 60 jaar met een medische aandoening aan de beurt. In de dagen daarna de rest van de bevolking. De vaccinatie vindt plaats in het Eugenius Johnson Center, behalve op woensdag 24 februari, wanneer sommige gezondheidswerkers, bewoners van het bejaardentehuis en cliënten van het Life Center in het ziekenhuis worden ingeënt.

Er wordt gewerkt met twee vaccinatielijnen met op iedere lijn twee verpleegsters. Indien nodig kan er worden uitgebreid met een derde lijn. Op de vaccinatielocatie is altijd een arts aanwezig. Personen moeten na de vaccinatie nog 15 minuten in de observatieruimte blijven als veiligheidsmaatregel vanwege het zeer zeldzame geval van een allergische reactie.
Het medisch personeel dat de vaccins gaat toedienen heeft de afgelopen week de nodige training gekregen. De laatste training, een zogenaamde ‘dry run’, vond afgelopen donderdag plaats. Vaccinatiecoördinator Tedisha Gordon van het Departement Volksgezondheid zei dat de voorbereidingen erg goed verlopen en dat de respons van de gemeenschap boven verwachting goed is.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.