Van onze correspondent

The Bottom - Het openbaar lichaam Saba is gestart met een project ter verbetering van de infrastructuur bij de afvalverwerkingsfaciliteit, plaatselijk de stortplaats genoemd.

sabainfraHet project omvat de bouw van een waterreservoir op het terrein om de wateropslag te beveiligen, het bouwen van platforms om het laden te vergemakkelijken en het opzetten van een grote muur aan de rand van de stortplaats om overstromingen tijdens zware regenval te voorkomen. De plannen zijn in volle gang en zullen in de komende maanden worden afgerond, aldus Coulton Johnson, coördinator afvalbeheer.

,,Voor de stortplaats is een extra afvalverbrander aangeschaft. Dit werd gedaan zodat we in het geval dat de primaire verbrander mechanische problemen ondervindt niet onze toevlucht hoeven te nemen tot verbranding in de openlucht”, aldus Johnson.

Een defecte vuilniswagen werd omgebouwd tot een werkende open-back-vrachtwagen die nu door de afdeling wordt gebruikt. Ook is er een nieuw afvalinzamelingsschema opgesteld en goedgekeurd dat in de komende weken zal worden geïmplementeerd.

De beslissing om de infrastructuur op de stortplaats te verbeteren was een van de beslissingen die werden genomen tijdens een workshop afvalbeheer die begin 2020 met alle belanghebbenden werd gehouden. Volgens Johnson was de bijeenkomst zeer productief en resulteerde deze in verschillende plannen die in het project zullen worden geïmplementeerd. De plannen omvatten ook het verbeteren van de afvalscheiding en de export van afval.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.