Van onze correspondent
The Bottom - Het watertankstation in Windwardside is nu operationeel. Dit betekent dat de watertrucks daar gevuld kunnen worden om Windwardside en Hell’s Gate van water te voorzien. Dit is een hele verbetering ten opzichte van de oude situatie waarbij de vrachtwagens vanaf het watertankstation in The Bottom bergop moesten rijden met een volle lading.

beswaterHet nieuwe tankstation in Windwardside is vergelijkbaar met het eerste station in The Bottom, dat in 2018 operationeel werd, en is onderdeel van het grotere waterproject dat gefinancierd wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Het doel van dit project is om één systeem te installeren om water van een goede kwaliteit toegankelijk en betaalbaar te maken voor de mensen.
Het nieuwe tankstation ligt aan de grote parkeerplaats in Windwardside. Onder de parkeerplaats bevindt zich een groot reservoir, verdeeld in drie compartimenten. Onder toezicht van het Planbureau van het Openbaar Lichaam Saba (OLS) is één van deze compartimenten grondig gereinigd en afgesloten, zodat het water kan worden opgeslagen. De prijs per vrachtwagenlading van het water is 60 dollar. Deze relatief lage prijs is mogelijk doordat het gesubsidieerd wordt door het OLS. Op deze manier blijft het betaalbaar.
De waterbuis werd begin 2019 uitgebreid tot Windwardside. De werkzaamheden omvatten de bouw van een reservoir en een pompstation, die officieel door de Minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen, en gedeputeerde Bruce Zagers begin mei 2019 werden geopend.
De verlengde waterbuis brengt het water naar het reservoir onder de parkeerplaats door middel van een geautomatiseerd systeem. In de eerste fase van het project werd de pijpleiding aangelegd vanaf Fort Bay naar The Bottom, tegelijk met de bouw van de twee pompstations. De tweede fase betreft het verdere transport van het water om het dichter bij de mensen te krijgen.
De vernieuwde waterfabriek, boven in het betonnen gebouw in Fort Bay, is sinds vorig jaar juni operationeel en produceert 35.000 liter water per dag. Dit is water dat wordt geproduceerd volgens de techniek van omgekeerde osmose (RO) en is niet geschikt als drinkwater. Tot nu toe is er over een periode van ongeveer twee jaar al meer dan 7,4 miljoen liter water naar The Bottom en Windwardside gepompt.
Het project blijkt zeer succesvol en heeft ertoe geleid dat de kosten van het water drastisch zijn verlaagd. ,,Wij danken de Nederlandse regering en het ministerie van I&W”, aldus gedeputeerde Zagers.
Voor de aanvoer van goede kwaliteit betaalbaar drinkwater op Saba is men met een ander waterproject bezig, de bouw van een drinkwaterbottelarij. Deze fabriek is naar verwachting operationeel vóór de zomer.