Van onze correspondent
The Bottom - Afdelingshoofden en managers van het Openbaar Lichaam Saba nemen vanaf afgelopen maandag deel aan een vijfdaagse integriteits- en leiderschapsworkshop. overheidspersoneel De trainer is Oene Bouman, die een groot aantal workshops en trainingen heeft gegeven op het gebied van integriteit in Europees Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.
Eerlijkheid en integriteit zijn twee van de belangrijkste kwaliteiten van een goede leider en een goed bestuurder. Daarom werd eind vorig jaar besloten dat ambtenaren in leidinggevende posities zouden deelnemen aan een workshop die zou moeten bijdragen aan het creëren van een goede werkomgeving en goed ethisch gedrag.
Deze manier van werken wil volgens het eilandbestuur zeggen dat de afdelingshoofden weten welk ethisch gedrag van hen wordt verwacht en hoe ze het beste kunnen omgaan met onethisch gedrag van anderen binnen hun afdeling.
De workshop, die wordt gehouden in het Queen's Gardens Resort, bestaat uit vier thema's met als afsluiting een trainingsdag.
Afdelingshoofden leren hoe ze om kunnen gaan met invloeden uit de samenleving die hun medewerkers meebrengen naar het werk, wat hun rol en verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot integriteit, hoe een intern onderzoek werkt, wat de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer zijn in integriteitszaken, wat kan worden aangemerkt als ongewenst gedrag en hoe het proces van het behandelen van klachten werkt.
,,De cursus richt zich op het praktische van het leiderschap”, aldus cursusleider Bouman. ,,Het gaat erom dat de managers en afdelingshoofden binnen het overheidsapparaat weten welke tactieken ze kunnen gebruiken om ervoor zorgen dat fatsoensnormen niet worden overschreden.
Bouman heeft cursussen gegeven voor de politie op St. Maarten, Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).
Dit is de eerste keer dat Bouman een cursus geeft op Saba. Een organisatie op een klein eiland waar veel mensen familie van elkaar zijn, brengt volgens Bouma uitdagingen met zich mee.
Hoofd van het belastingkantoor Melisa Juana is een van de deelnemers. ,,Het is een zeer goede cursus. Ik sta te popelen om meer over de integriteit en leiderschap te leren en hoe ik dit kan toepassen in de omgang met het personeel. De cursus leert ons hoe het proces van integriteit en leiderschap werkt en welke regels en voorschriften wij als managers kunnen toepassen”, aldus Juana. ,,Het is belangrijk om een overheid te hebben met hoge normen die als een voorbeeld voor anderen, zowel in als buiten de gemeenschap kan dienen.”