Van een onzer verslaggevers
The Bottom - De overheid van Saba heeft een overeenkomst getekend met het afvalbedrijf Cadwell Inc. uit Florida, om alle recyclebare materialen van Saba te verwijderen.

schoonmaaksaba Bruce Zagers, commissaris afvalbeheer en infrastructuur, is blij met deze overeenkomst. Volgens hem is het heel moeilijk om van de materialen af te komen en ze van het eiland te verwijderen. Het bedrijf Cadwell Inc. gaat de komende weken het verzamelde afval per schip naar recyclebedrijven in Amerika vervoeren. Het eerste project waarmee gestart wordt, is de grote stapel metaalschroot die al jaren op de stortplaats is opgebouwd. De volgende stap is het leegmaken van de opslag waar alle recyclematerialen zoals glas, karton, plastic, banden en motorolie ligt opgeslagen. Deze opslagfaciliteiten zijn vol en moeten worden geleegd als onderdeel van het proces om afval op Saba te recyclen en ophoping in de toekomst te voorkomen. Cadwell Inc. zal voor deze grootschalige operatie samenwerken met lokale onderaannemers.