Van een onzer verslaggevers
The Bottom – Saba mag een pilot beginnen voor medische uitzendingen naar het buitenland. Dat is het resultaat van overleg tussen gedeputeerde Bruce Zagers en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag.

uitzendingenSaba wordt zelf verantwoordelijk voor de logistiek rond de uitzendingen. Daarmee krijgt Saba weer een stukje meer eigen verantwoordelijkheid, een wens waar het Bestuurscollege al lang voor pleit. De pilot zal later dit jaar starten. ,,Dit is goed nieuws”, zegt Zagers. ,,Hierdoor kunnen we de medische uitzendingen beter afstemmen op het menselijke aspect. De patiënten op Saba hebben te maken met logistieke problemen, waardoor ze vaak dagen moeten wachten.”
Vooral op Sint Maarten zitten patiënten soms lang vast in afwachting van een vlucht, omdat vluchten niet goed op elkaar zijn afgestemd. Ook afspraken met artsen lopen niet altijd goed. Saba Health Care Foundation en het Openbaar Lichaam Saba gaan nu met VWS en het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) de details uitwerken voor het pilotproject.