Oranjestad - Oud-premier van de Nederlandse Antillen, Suzy Camelia-Römer, zal komende zaterdag op Sint Eustatius spreken tijdens de partijbijeenkomst van de Democratic Party.

Op 18 maart zullen er Eilandsraadverkiezingen gehouden worden. Momenteel zit de Democratic Party in de oppositie op Sint Eustatius. Lange tijd was Koos Sneek gedeputeerde op het eiland, maar hij werd weggestuurd na een motie van wantrouwen door de Eilandsraad.
Reginald Zaandam (UPC) verving Sneek, tegen wie Rueben Merkman (onafhankelijk Eilandsraadslid, voormalig DP) een motie van wantrouwen had ingediend. Naast de UPC van Zaandam steunde ook de coalitiepartner van de DP, Millicent Ljjfrock, deze motie.
Komende zaterdag zal de DP tijdens de partijbijeenkomst haar programma voor de verkiezingen bekendmaken.