In ADWikènt van 8 februari stond een interessant portret over Heinrich Hortencia. Er komen steeds meer jongelui terug naar het eiland met de kennis die zij overal in de wereld hebben opgedaan. Mag ik hierbij aangeven trots te zijn op deze jongeren. Zij zijn nodig om de broodnodige verandering door te voeren. Jozef Martina, Curaçao

ADBrief 800