Naar aanleiding van het artikel waarin Statenlid Renox Calmes suggesties doet om young professionals (YdK) vanuit Nederland naar Curaçao aan te trekken, meen ik het volgende te moeten opmerken.
Afgelopen maandag heeft een jonge professional (YdK) geprobeerd te solliciteren naar een baan hier op Curaçao. Helaas, zelfs het daarvoor benodigde formulier mocht door haar niet worden ingevuld. Met als reden dat zij niet beschikte over een sédula. Maar hoe kom je aan een sédula? Wel, daartoe moet je zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao. Dat lijkt niet zo moeilijk, maar kan alleen met een uitschrijfbewijs uit het bevolkingsregister van Nederland.
Ieder weldenkend mens zal begrijpen dat je eerst hier de zekerheid van een baan wilt hebben alvorens je baan in Nederland op te zeggen en naar Curaçao te vertrekken. Wil men werkelijk young professionals (YdK) op Curaçao terugontvangen, stop dan met de eis om eerst een sédula te overleggen. Zo niet, dan komen deze mensen nooit.
Wim van Vark,
Curaçao

ADBrief 800