Ik wil reageren op de ingezonden brief van de Asosashon di Pastornan Kristian en dan met name deze zin: ,,Onder geen voorwaarden mag het onderwijs aan onze kinderen beïnvloed worden door een a-natuurlijke ideologie en tegen de empirische wetenschap in gaat, en zeker niet door homostellen die zelf geen kinderen ter wereld kunnen brengen.”
Ik ben zeker niet verbijsterd door het ontbreken van de ‘christelijke naastenliefde’ in dit stuk. De poging tot het afnemen van spreekrecht voor homostellen over het onderwijs, enkel met de reden dat zij geen kinderen zouden kunnen baren, vind ik uiterst hypocriet. Want dezelfde stellen kunnen wel kinderen opvoeden; en als je een kind opvoedt in de vorm van bijvoorbeeld adoptie, is het ook je eigen kind, zowel vanuit gevoelsmatig als juridisch perspectief. Daarnaast moet elke burger zich natuurlijk kunnen uitspreken over de educatie van de huidige en toekomstige generaties. Dit zijn de generaties met wie wij moeten samenleven.
Homofobie verdedigen met ‘empirische wetenschap’ is wel iets waar ik mij over heb verbaasd. We zien dat homoseksualiteit bestaat; de vervolgvraag is dan om ons af te vragen: is het moreel? Zolang er vanuit beide kanten consent (toestemming) is en geen van beiden moedwillig schade veroorzaakt, zal mijn antwoord luiden: dit is een fenomeen dat niet moreel of immoreel is, het gebeurt gewoon en men heeft het recht om enige vorm van seksuele activiteit uit te voeren achter zijn of haar eigen voordeur.
Dan de volgende zin van de christelijke pastoors: ,,Gods ontwerp van het menselijk lichaam is het wetenschappelijk bewijs dat de mens zijn identiteit en seksualiteit of man of vrouw is.” Dit is natuurlijk een redeneerfout. Het gaat al fout bij de aanname dat er per definitie sprake is van een goddelijk ontwerp van de mens, welke ik zeker niet durf aan te nemen zonder enig empirisch (het woord komt weer terug) bewijs of onderbouwing. Wij zien homoseksualiteit in mens en dier, en wij als mens zijn degenen die natuurlijk gedrag definiëren. Alles wat de mens doet is per definitie ‘natuurlijk’, want je kan de mens niet toetsen aan ‘natuurlijke gedragingen’ omdat wij zowel de definiërende factor als de observerende factor zijn in deze gedragingen. Onze gedragingen zijn daarom dus per definitie natuurlijk van aard.
Ik zou dus willen stellen: Onder geen enkele voorwaarde mogen wij kinderen op scholen blootstellen aan religieuze pseudowetenschap van dit niveau.
Stephan Meijer
Amsterdam

ADletters logo