Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad ‘Angst voor sluiting’: Stella van Rijn, directeur van de Antilliaanse Aannemers Vereniging (AAV), vreest het verlies van duizenden banen als Isla sluit en pleit voor snelle herstart. Dit is op zijn minst opvallend te noemen. Jarenlang klaagt de AAV dat er geen werk meer is bij de Isla, dat Isla onbetrouwbaar is en slecht of niet betaalt. Nu klaagt de AAV dat sluiting ‘duizenden’ banen zou kosten en een soort economische ramp oplevert. Dit terwijl er nog slechts 900 arbeiders een baan hebben bij Isla, waarvan het merendeel onder erbarmelijke omstandigheden, en de economische bijdrage op hooguit 4 procent wordt geschat. Waar haalt Van Rijn haar cijfers vandaan? Een merkwaardige wending van deze AAV. Waarom niet al veel eerder eisen dat er een visie wordt uitgewerkt, met feiten en (juiste) cijfers? Ontmanteling en herbestemming zou voor de aannemers veel meer, zekerder en beter werk opleveren.

Peter van Leeuwen, Stichting Schoon Milieu Curaçao (Smoc), Curaçao