Het is opvallend dat de klachten van Venezuela over vermeende schendingen van haar luchtruim steeds samenvallen met verkiezingen op Curaçao dan wel een referendum over de staatkundige toekomst.

E. van Cappelle, Curaçao