Dit is de eerste van enkele eerbetuigingen die ik ga geven aan bepaalde personen die op het gebied van onze gezondheidszorg gewerkt hebben, vooral op het gebied van de verpleging in het St. Elisabeth Hospitaal. Ik hoop te eindigen met een speciale editie voor de Dag van de Verpleging.
Rinia Thijm was hoofd van de kinderafdeling van het St. Elisabeth Hospitaal. In die tijd (begin 70) was de kinderafdeling de laatste afdeling waar de student ‘verpleegkundige’ stage moest lopen. Iedereen wist dat zr. Thijm veeleisend was opdat je een positief resultaat voor je stage kreeg. Een klein kind kan je niet uitleggen wat eraan scheelt of dat het pijn heeft. Een klein kind kan over buikpijn klagen terwijl het een oorontsteking heeft. Dus, als verpleegkundige op een kinderafdeling, moet je heel attent zijn op bijvoorbeeld het gedrag van een kind. Dus iedereen wist waarom zr. Thijm een heel stringent beleid voerde op de kinderafdeling. Als directeur van het Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE) heeft Rinia met haar staf (onder anderen zr. Norma John) goed werk verricht omdat dit instituut het volk van Curaçao en de Nederlandse Antillen van die tijd, verpleegkundigen afgeleverd heeft die in verschillende richtingen van de gezondheidszorg afgestudeerd zijn.
In de tijd dat Rinia directeur van het IFE was hebben ze gestreden om het voor elkaar te krijgen dat onze mensen een universitaire opleiding konden volgen om als drs. in de verplegingswetenschappen af te studeren c.q. ‘Master of Science’. Rinia, samen met het bestuur IFE, is erin geslaagd dat verschillende van onze verpleegkundigen in 1996 en later afgestudeerd zijn aan de Universiteit van Cardiff, Wales in Groot Brittannië (University of Wales School of Medicine and Nursing Studies). Van 35 studenten zijn er 8 in de eerste ronde geslaagd en hebben hun titel verkregen van Master of Science in Nursing. Rinia was een van hen.
Rinia Thijm en met het bestuur van het IFE en ik moet hierbij de heer Rudy Naaldijk en ook Reginald (Pietje) Rosario vermelden, waren de motor achter dit grootse succes voor Curaçao. Ze hebben het zelfs voor elkaar gekregen dat de directeuren van de ‘master course’ van de Universiteit van Wales helemaal naar Curaçao gekomen waren om officieel de eed af te nemen bij de eerste personen die de studie afgerond hebben, in een ceremonie in de stijl van Wales in het WTC. De 8 verpleegkundigen zijn opgenomen in een boek van de Universiteit van Wales dat in verschillende landen de wereld rond gegaan is. Dus met hard werken van Rinia en de anderen van het team zijn ze erin geslaagd Curaçao al in die tijd bekendheid te geven in de wereld op het gebied van de gezondheidzorg. Rinia was ook lid van een groep die de naam ‘Maandaggroep’ had. Deze groep verpleegkundigen kwamen elke maandag bij elkaar om te bespreken hoe het beroep van verpleging op een hoger niveau te brengen. Daar zijn besprekingen begonnen hoe de BIG-wet in te voeren op Curaçao. Ik herinner mij dat de jurist mr. Wilfred Flocker de groep raad gaf in de tijd dat het IFE in het gebouw van het St. Thomas College, naast het Sehos, zat. Ik geloof dat ik kan praten namens veel van onze professionals in de gezondheidszorg en Rinia kan bedanken voor het werk om de kwaliteit van onze professionals in de gezondheidszorg te verbeteren hier op Curaçao, maar ook op de Bovenwindse Eilanden en Bonaire.
We hopen je nog vele jaren onder ons te hebben en dat je de vruchten van jullie werk naar de overkant van de Kaya Hamelberg kan zien gaan.

Felix D. Pinedo,
Curaçao