×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 69 niet laden

Korpodeko en Girobank grootste schuldeisers; geldpot in Venezuela
Analyse van een onzer verslaggevers
Zoals de regering aangeeft, wil het particuliere luchtvaartbedrijf tijdelijk geldsteun van de overheid, maar ontbreekt het aan enige concrete gegevens over de actuele financiële toestand van DAE om dit verzoek te staven. Uit informatie die deze krant bereikt, valt grosso modo op te maken dat met name (overheids)ontwikkelingsbank Korpodeko en de commerciële bank Girobank nog tientallen miljoenen moeten krijgen van de noodlijdende maatschappij.
Het betreft leningen die zijn gebaseerd op nog door Dutch Antilles Express te verkrijgen gelden van de Venezolaanse deviezenregelaar Cadivi als onderpand/zekerheid aan de banken. Maar dit bedrag zou inmiddels ruimschoots zijn ‘voorgeschoten’ door Girobank, waardoor de enige die werkelijk nog wat te ontvangen heeft niet DAE is maar vooral Girobank.
Vliegbedrijf DAE heeft zelf nauwelijks bezittingen, zo worden alle vliegtuigen van derden geleased. Het enige substantiële dat DAE ‘bezit’ is de vordering op Cadivi in Caracas in verband met aan Venezolanen verkochte tickets. De maatschappij zou tot en met augustus 2012 zijn uitbetaald door Cadivi. DAE heeft tot april 2013 gevlogen op Venezuela, waarna het vliegbedrijf wegens wanprestatie werd geweerd door de Venezolaanse luchtvaartautoriteiten. Het openstaande, te vorderen bedrag zal daarmee ongeveer acht maanden oud zijn voor - volgens ingewijden - maximaal 20 miljoen dollar bruto. Maar de bolívars zouden door DAE al zijn besteed in Venezuela, waardoor de nettovordering nog circa 15 miljoen dollar zou zijn. Hoewel exacte bedragen dus ontbreken, zou hiermee de nog van Cadivi te ontvangen pot geld ruim de door Girobank geleende bedragen overschrijden.
Wat zijn dan de schulden? Ook hierover heerst onduidelijkheid, maar in de financiële wereld wordt gespeculeerd over leningschulden die zouden zijn opgelopen tot 15 miljoen gulden bij Korpodeko (de regering sprak gisteren over 14 miljoen), zo’n 4 miljoen bij de MCB en maar liefst circa 40 miljoen gulden bij Girobank.
DAE schermt met het verlies van arbeidsplaatsen bij een eventuele sluiting. Over het aantal personeelsleden bestaat echter onzekerheid. Volgens eigen opgave zou DAE werk bieden met zo’n 338 directe arbeidsplaatsen, maar of hier ook de wetleasewerknemers en/of personeel van Falcon Air Express (het bedrijf van Nelson Ramiz, die DAE aanstuurt zonder formele functie, dat vliegtuigen verhuurt aan DAE) meegeteld worden, is onduidelijk. Voorheen werd Dutch Antilles Express met drie ATR’s en één vliegende F100 gerund met 150 man en vrouw. DAE heeft nu twee vliegende F100’s en één operationele ATR, terwijl één F100 en één ATR meer aan de grond staan. Via Falcon Air wordt met een wetleaseconstructie, dat wil zeggen: met buitenlandse bemanning en al, gevlogen met twee MD’s, voornamelijk op Miami en Orlando.
DAE heeft overheids-nv Curaçao Airport Holding (CAH) - lees: de regering - om een financiële injectie van 5 miljoen gulden verzocht. Dat is om de verslechterde cashflow op peil te brengen. Ingewijden weten te vertellen dat volgens DAE zelf de maatschappij voorheen een omzet had van ongeveer 10 miljoen gulden per maand, waarvan een aanzienlijk deel - 70 procent - uit Venezuela. Met het door Venezuela weren van DAE en dus wegvallen van de inkomsten uit de Venezolaanse routes, wordt de huidige omzet op niet meer dan 4 miljoen per maand geschat.
De kosten zijn echter naar alle waarschijnlijkheid niet minder dan 7 miljoen per maand, omdat ondanks het wegvallen van 70 procent van de omzet - althans voor zover bekend - nauwelijks is bezuinigd. Zo geredeneerd zou het cashflowtekort dus minimaal 3 miljoen gulden per maand zijn. Het zijn en blijven onbevestigde schattingen.
DAE wordt momenteel formeel geleid door statutair directeur Steve Sloop, terwijl Korpodeko economisch eigenaar is van (de aandelen) DAE. Maar in de praktijk zwaait Ramiz er al enige tijd de scepter, hoewel hij dus geen formele bestuurderspositie bekleedt. Wie over Ramiz’ aanblijven beslist, is onduidelijk. Vermoedelijk is dat Korpodeko, maar ook Girobank zal als grootste schuldeiser een grote vinger in de pap hebben.
Ramiz zou - na het gezond maken van DAE - de maatschappij overnemen. Gesaneerd of financieel gezond is Dutch Antilles Express echter zeker niet. En de regering gaat geen geld in DAE steken. Ramiz kocht DAE (tot nu toe) al niet met de mogelijkheid volop op Venezuela te vliegen; nu zal hij dit vermoedelijk al helemaal niet meer doen. Maar zijn Falcon Air zal bij de DAE-administratie wel ergens boven aan de lijst van te betalen crediteuren staan. Vast staat volgens kenners dat Ramiz en zijn bedrijf Falcon - ondanks de malaise en tragiek bij DAE - er zelf niet slechter op zijn geworden.