Van onze correspondent
The Bottom - Door de huidige droogte op Saba is de vraag naar water uit de waterfabriek in Fort Bay toegenomen en is het nodig om constant water door het waterleidingsysteem naar de dorpen te pompen.

watersabaTijdens een vergadering van een speciale commissie van de Eilandsraad, op dinsdag 1 juni, gaf gedeputeerde Bruce Zager toe dat de ernst van de recente toegenomen droge periodes niet was ingecalculeerd op het moment dat het watervoorzieningssysteem werd aangelegd.
Omdat de droge periodes langer en intenser lijken te worden, is het volgens Zagers in de eerste plaats belangrijk dat mensen water besparen. De pompen om het water van de fabriek in Fort Bay naar The Bottom en Windwardside te krijgen, draaien volgens hem op volle toeren. Samen met waterexpert Vitens Evidens International (VEI) wordt momenteel doorgerekend of er sterkere pompen kunnen worden ingezet om met de bestaande pijpleidingen meer water te kunnen verplaatsen. De waterfabriek draait 16 tot 18 uur per dag. Meer uren is momenteel niet mogelijk vanwege eb en vloed. Daarom wordt volgens Zagers de optie overwogen om de wateraanvoerleiding op een lager punt in zee te plaatsen, zodat de fabriek non-stop kan draaien.
Eviton Heyliger zegt zich zorgen te maken over voldoende water in Windwardside, waar de vraag meerdere dagen achter elkaar zo hoog was dat het tankstation herhaaldelijk zonder water kwam te zitten. ,,Door de beperkte hoeveelheid water die door de grotere afstand naar Windwardside wordt opgepompt, kunnen watertrucks niet altijd voltanken bij het tankstation. Maar we pompen het water zo snel mogelijk op en watertrucks kunnen in geval van nood altijd tanken in The Bottom”, legde Zagers uit.

De gedeputeerde maakte tijdens de vergadering bekend dat de waterbottelarij bij St. John’s eind juni operationeel zal zijn. Een monteur van VEI is momenteel op Saba voor de definitieve installatie en om personeel op te leiden, een marketingplan op te stellen en een calamiteitenplan voor de bottelarij uit te werken. Verder zal de technicus helpen om de waterleiding van Windwardside naar Zion’s Hill operationeel te krijgen. De Eilandsraad vroeg zich af of er voldoende watercapaciteit is om zowel de tankstations in de Windwardside als op Zion’s Hill, plus de waterbottelarij, te bevoorraden. Ook wilde de raad weten wat de piekvraag is tijdens een droogte en hoeveel de watercapaciteit dan moet zijn. Zagers kon daar op dat moment nog geen antwoord op geven
Carl Buncamper wees de gedeputeerde voor Sociale Zaken, Rolando Wilson, erop dat het kopen van water tijdens de droogte een groot probleem is voor mensen met een klein inkomen. ,,Hoe krijgen we water bij degenen die het zich niet kunnen veroorloven om te kopen? Hoe helpen we deze groep?” Wilson legde uit dat er hulp beschikbaar is van het afdeling Volksgezondheid en Gemeenschapsontwikkeling voor mensen die tijdens droge tijden zonder water komen te zitten en de watertruck niet kunnen betalen om hun stortbak te vullen. Mensen kunnen volgens hem 5 tot 6 waterladingen krijgen maar volgens de Eilandsraad is water een basisrecht en moet het in tijden van nood vrij beschikbaar worden gesteld.