Van onze correspondent
Oranjestad - De financiële situatie van Aruba is ‘zorgwekkend’. De schuld loopt dit jaar onnodig op en het land stevent in 2026 af op een schuld van meer dan 6 miljard florin.

arucaftHet College Aruba financieel toezicht (CAft) zegt dit in een persverklaring, waarin wordt uitgelegd waarom aan de Rijksministerraad (RMR) het advies is gegeven om de Arubaanse ministerraad een aanwijzing te geven. ,,Aruba neemt grote financiële risico’s. Het pad naar overheidsfinanciën moet worden hervat.” Het CAft stelt dat maatregelen noodzakelijk zijn om de schulden te verminderen.
Minister Xiomara Maduro (MEP) van Financiën zei deze week dat Aruba niet kan voldoen aan alle aanbevelingen van het College. ,,Aruba voldoet slechts aan één van de dertien aanbevelingen”, reageert het CAft. ,,Zou Aruba op korte termijn vacatures gaan bevriezen en overwerkvergoedingen stoppen, dan zou aan twee andere aanbevelingen worden voldaan. Door de aanbevelingen niet op te volgen, houdt de regering zich niet aan het protocol.
Om die reden ziet het CAft geen andere optie dan tot een aanwijzing te adviseren. Het is aan de RMR om hierover een beslissing te nemen. De Arubaanse regering is hierover woensdag geïnformeerd.
Het CAft stelt dat de RMR zowel voor als na de coronacrisis meerdere malen is geïnformeerd dat Aruba onvoldoende maatregelen neemt om de uitgaven structureel te beheersen en dat het land te veel leunt op het ‘verhogen van de baten en incidentele dekkingen’.
De economie is zowel in 2021 als dit jaar sterk aangetrokken, het CAft spreekt van een ‘robuust herstel’. Desondanks loopt de schuld onnodig op. Het financieringstekort komt in 2022 uit op 227 miljoen florin, dat is 4,0 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de schuld tot en met 2026 verder oploopt tot meer dan 6 miljard florin. Aruba zal tussen 2023 en 2027 meer dan 4 miljard florin aan rente moeten aflossen. Het merendeel van de schuld van Aruba moet op korte termijn worden geherfinancierd.