Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Aruba hangt een aanwijzing boven het hoofd. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) vindt dat de regering niet voldoet aan de begroting van 2022 en heeft de Rijksministerraad (RMR) dit advies gestuurd. De regering zal de aanwijzing, als deze komt, aanvechten.

F01 aanwijzing ArubaDe regering belegde gistermiddag een urgente persconferentie om de bevolking hierover te informeren, nadat ze een kopie van de brief van het CAft had ontvangen. Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) zou gistermiddag eigenlijk naar New York reizen, om zich te voegen bij een koninkrijksdelegatie die een vergadering bijwoont over duurzame ontwikkeling. Die reis heeft ze afgezegd. ,,Op dit moment is mijn aanwezigheid op Aruba belangrijker dan in New York.”

Ze gebruikte de tijd om contact op te nemen met staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. ,,Van Huffelen reageerde dat het advies van het CAft niet betekent dat de aanwijzing daadwerkelijk wordt gegeven”, zei de premier in de persconferentie die ze na dit overleg gaf.

De premier zegt dat het CAft vindt dat ‘Aruba te weinig doet om inkomsten te vergroten en uitgaven te verlagen’. ,,De Arubaanse regering betreurt dit standpunt van het CAft en we zijn het er niet mee eens.”

Aruba heeft vaker het advies gekregen dat er een aanwijzing kon komen. De premier legde de bevolking uit, tot wie ze zich richtte in de persconferentie, dat een advies voor een aanwijzing een normale procedure is in het proces van toezicht. ,,Elke keer dat we zo’n advies krijgen, moeten we er wel bij stilstaan en er op reageren. Wat we doen, is blijven praten met Nederland. Daarmee bedoel ik het CAft en Binnenlandse Zaken. We doen ons best om een aanwijzing te voorkomen. Als dat niet lukt, dan kan ik de bevolking verzekeren dat we de aanwijzing gaan aanvechten. We zijn niet bang voor een aanwijzing.”

‘Slecht weer op komst’

De premier richtte zich ook tot het parlement. ,,Ik zal het parlement informeren over de brief van het CAft. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het parlement het advies in de context kan plaatsen. Een parlementariër heeft gezegd dat de regering uitgaven moet verlagen. Als we dat doen, betekent dit dat er meer maatregelen moeten komen. Of dat we als overheid minder dienstverlening kunnen bieden. Zoals minder medicijnen die via AZV kunnen worden aangeboden. Als we aan alle punten van het CAft moeten voldoen, dan wordt Aruba niet meer zo veilig. Want dan zijn we niet in staat om de politie alles te bieden.”

Wever-Croes merkte aan het eind van de persconferentie nog op dat ze de reis naar de VN ook heeft afgezegd omdat ze niet het gevoel heeft dat ze deel uitmaakt van een koninkrijksdelegatie met de slogan ‘Four Countries, One Kingdom.
Ze sloot haar gedeelte van de persconferentie af met een citaat uit het volkslied. ,,Nos amor p’abo t’asina grandi cu n’tin nada pa kibr'e, cu'n tin nada pa kibr'e. (Onze liefde voor jou - Aruba - is zo groot, dat er niets is waardoor het kan breken).
De minister van Financiën, Xiomara Maduro (MEP), was ook bij de persconferentie. Zij stelde dat Aruba deels voldoet aan het advies van het CAft. ,,We kunnen niet aan alle aanbevelingen voldoen, omdat dit ernstige gevolgen heeft voor de regering en de bevolking.” Maduro zei dat ze meerdere keren het gesprek met het CAft is aangegaan, maar dat het College nog steeds niet tevreden is. ,,Het College heeft er nu voor gekozen om op te schalen en een advies te geven aan de RMR.”
De bewindsvrouw bevestigt dat als het CAft aan de RMR het advies geeft om een land - in dit geval Aruba - een aanwijzing te geven in verband met de begroting, dat de regering dan een juridische weg moet bewandelen om van de Raad van State een advies te krijgen. ,,Aruba weet hoe deze juridische procedure werkt. Het is voor de landen in het Koninkrijk een bekende weg. Niet zo lang geleden kreeg Curaçao ook dit advies en kwam er succesvol uit. Aruba zal dit ook gaan doen.”
De minister merkt op dat het kabinet Wever-Croes II door een hele ruwe zee gaat. ,,Nu is er weer slecht weer op komst. We zijn er niet bang voor. Met kennis, kracht en geduld komen we er doorheen.”