Van onze correspondent
Oranjestad - De Wever-Croes-norm blijkt in de onlangs aangenomen Arubaanse Landsverordening normering topinkomens (LNT) fors hoger uit te vallen. Een topfunctionaris bij een overheidsgelieerde entiteit mag maximaal 329.000 florin verdienen.

ARUparlementDe gewijzigde LNT stelt ook dat de salarissen binnen vijf jaar moeten zijn aangepast. Dat was eerst twee jaar. Dat blijkt uit het gepubliceerde Afkondigingsblad. Door de verhoging van het normbedrag - het bedrag zou eerst 261.000 florin zijn - zullen minder directeuren van overheids-nv’s een lager salaris dan ze nu hebben gaan verdienen. ,,Zo komen er minder grootverdieners bij de publieke entiteiten in de problemen omdat ze onder de nieuwe Wever-Croes-norm blijven”, aldus een ingewijde.
De wijziging van de normhoogte en de overgangstermijn zijn tijdens de behandeling van de landsverordening via amendementen ingediend en goedgekeurd. Dat laat MAS-fractieleider Marisol Lopez-Tromp weten. Haar partij stemde tegen de wet en was ook tegen de amendementen.
De Wever-Croes-norm bepaalt dat topfunctionarissen bij overheidsentiteiten en staatsbedrijven 130 procent van het inkomen van de minister-president mogen verdienen. Het invoeren van deze wet is een voorwaarde van Nederland, omdat Aruba gedurende de covidcrisis vanaf 2020 liquiditeitssteun nodig had. De eis werd weer actueel omdat Aruba de salariskorting van 12,6 procent van ambtenaren wil afbouwen; de afspraak is dat landsdienaren vanaf juli 5 procent van de salariskorting weer krijgen uitbetaald.
Volgens bronnen van NoticiaCla is Nederland ‘geïrriteerd’ omdat Aruba zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Terwijl Aruba als eerste en enige (van Aruba, Curaçao en Sint Maarten) aan de voorwaarde voldeed en daarmee goedkeuring van de Rijksministerraad in Den Haag kreeg, zorgt de lastminute-ophoging van de inkomensnorm voor een bittere nasmaak.