Van onze correspondent
Oranjestad - ,,We weten niet of de beslissing van de regering om elders geld te lenen wel de meest verstandige is. Het blijft tenslotte een lening tegen minder gunstige voorwaarden dan wat Nederland aanbiedt.”
arubafinancienDat zegt Michelle de Groot, manager van Aruba Trade & Industry Association (Atia). De werkgeversorganisatie was verrast door de onverwachte wending in de discussie over de coronasteun met Nederland van vorige week. ,,We zijn nog niet op het punt aangeland dat we de voorwaarden van Nederland accepteren, dus moeten we dooronderhandelen.”
Atia betreurt dat het de organisatie niet lukt om een onderhoud te krijgen met premier Evelyn Wever-Croes of overheidsinstanties, om meer te weten te komen over wat de nieuwe leningsplannen inhouden. ,,We begrijpen best dat nog niet alle details voorhanden zijn, maar we willen graag in grote lijnen begrijpen hoe we op dit punt zijn aangeland.”
Atia heeft kennisgenomen van de uitlating van de regering dat Nederland weer op het laatste moment de condities van de lening heeft veranderd, zonder overleg. ,,Dat zegt ons dat de onderhandelingen niet in een klimaat plaatsvinden waarin de twee landen elkaar vertrouwen. Wij betreuren dat en er moet iets aan gedaan worden. De onderhandelingen kunnen alleen maar leiden tot een voorstel waar beide partijen zich in kunnen vinden, als er van twee kanten vertrouwen is.” Atia vreest dat het feit dat er maar geen akkoord wordt bereikt met Nederland betekent dat de overheid niet aan haar verplichtingen kan voldoen en de hele economie lijdt.