Radio- en tv-stations vrezen oneerlijke concurrentie door publieke omroep

Van onze correspondent
Kralendijk - Bestuurders van radio- en tv-stations op Bonaire zullen niet meedoen aan de Journalism Week BES en distantiëren zich van deze hele opzet.

Journalism Week BESIn een maandag uitgegeven verklaring schrijven ze dat ze niet accepteren dat in de Journalism Week BES panelleden en publiek met elkaar in debat gaan over het wel of niet introduceren van een publieke omroep.
Zondag 5 juni is in een persbericht aangekondigd dat in de week van 14 tot en met 20 juni de Journalism Week BES plaatsvindt met daaraan gekoppeld de uitnodiging om te registreren voor de Media Pressure Cooker Marathon BES in die week. Volgens de uitnodiging heeft dit project als doel bij te dragen aan het versterken van de journalistiek op de BES-eilanden. Dit alles komt volgens de bestuurders van commerciële radio- en tv-stations voort uit een brief die ze op 27 juli 2019 schreven aan het ministerie van OCW en waarin ze stelden dat er sprake zal zijn van oneerlijke concurrentie wanneer er een publieke omroep opgezet wordt op Bonaire. ,,Ook hebben we in die brief geschreven dat we bereid zijn om activiteiten te organiseren in samenwerking met anderen om te komen tot een product van hoge kwaliteit. Hiervoor is indertijd een voorstel gedaan aan OCW”, aldus de briefschrijvers. Het antwoord hierop was volgens hen dat de voorkeur uitgaat naar een plan dat breed gedragen wordt door de pers van Caribisch Nederland (CN) en dat Renske Pin gevraagd is om een analyse te maken van de journalistiek en het panorama van de nieuwsgevers van CN. Ook moest Pin onderzoeken wat nodig is om de journalistiek te versterken, en advies geven hoe een persagentschap op te richten om professionele objectieve nieuwsitems te produceren en deze ter beschikking van de pers van CN te stellen.
De pers op Bonaire heeft vervolgens meegedaan aan een enquête en was aanwezig bij de presentatie van de resultaten van die enquête. ,,Verder hebben we niets meer gehoord of gezien van een plan dat breed gedragen moet worden en dat op donderdag 16 juni aan diverse stakeholders wordt gepresenteerd.” De commerciële radio- en tv-stations maken bezwaar tegen het feit dat in de Journalism Week BES panelleden en publiek met elkaar in debat gaan over het wel of niet introduceren van een publieke omroep. Ook is er volgens hen in de opzet van deze week geen rekening gehouden met de resultaten van de enquête, waarin onder meer is aangegeven op welke dagen en tijden ze kunnen meedoen aan activiteiten. Daarnaast wordt er van hen verwacht dat ze op heel korte termijn moeten meedoen aan de activiteiten.