Van onze correspondent
Kralendijk - Terwijl het bestuurscollege een mediastilte heeft afgekondigd voor de duur van een mediationtraject om uit de ontstane impasse te komen, blijft de oppositie zich roeren.

BONbestuurloosIn een brief van 29 mei spreekt de fractieleider van oppositiepartij PDB, Clark Abraham, zijn verbazing en verontrusting uit richting gezaghebber Edison Rijna over de ontstane ‘patstelling’ in het bestuurscollege (BC).
De genoemde patstelling is ontstaan na een verzoek van een ontwikkelaar voor vrijstelling van zich te hoeven houden aan de in de Verordening Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire bepaalde maximale bouwhoogte en goothoogte alsook het in het Strategisch Toeristisch Plan vastgestelde beleid van de focus op ontwikkelen van ‘boutiquehotels’ van maximaal zestig tot honderd kamers. Abraham zegt niet te begrijpen dat alle gedeputeerden aanwezig waren voor een vragenuurtje over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van 24 mei maar dat Rijna hierbij afwezig was, ‘terwijl hij een aanzienlijk aandeel alsook verantwoordelijkheid heeft in de ontstane bestuurscrisis’ ,,Wat ons verbaast is dat er in het college een meerderheid van de gedeputeerden zich heeft uitgesproken tegen het verzoek voor vrijstelling maar dat u ervoor heeft gekozen om een politiek standpunt in te nemen en mee te stemmen inzake dit verzoek tot afwijking dan wel vrijstelling van bestaand beleid, waardoor de stemverhouding in het BC is komen te staken”, aldus Abraham. ,,Sinds die vergadering heeft het BC ook niet meer vergaderd en is Bonaire praktisch bestuurloos.” De eilandsraad heeft volgens Abraham tot heden geen bericht of verklaring ontvangen, reden waarom de PDB-fractie een vragenuur had aangemeld voor de raadsvergadering van dinsdag 24 mei over de ontstane bestuurscrisis, met het verzoek voor de aanwezigheid van het voltallige BC. De ontstane bestuurscrisis kan volgens hem niet voortduren. ,,De samenleving heeft recht om te weten wat hun bestuur doet en wat de argumenten zijn voor het vrijstellen van al gesteld beleid en wat het ‘bijzondere geval’ is waarvoor het BC het geven van de vrijstelling overweegt”, aldus Abraham. Hij vindt dat als de trend van het gedogen van vrijstellingen zonder dat daar overwegingen vanuit algemeen belang tegenover staan normaal wordt, willekeur zal zegevieren. Dit schaadt volgens hem het algemeen belang. Hij vraagt aan Rijna om binnen 48 uur een aantal stukken die direct verband houden met de verlening van de vergunning voor Sunset Beach Resort aan de raadsleden te sturen. Ook verwacht hij binnen zeven dagen een oproep voor een openbare raadsvergadering over dit onderwerp.