Van onze correspondent
Kralendijk - Binnen enkele maanden kan ingezameld glas direct tot zand worden verwerkt met een nieuwe installatie. Het eindproduct kan vervolgens worden gebruikt in de bouw, bij het asfalteren van de straten of als steenslag.

bonglasSelibon zal binnenkort beginnen om glas om te zetten in zand. Het bedrijf zamelt al enige tijd gebruikt glas in en stort dit op een aparte plek. Het wordt ingezameld bij bedrijven, milieustations, op publieke plekken en bij de verwerkingsplaats voor afval bij Lagun. De installatie die binnenkort in bedrijf wordt gesteld kan het glas verpulveren tot zand of andere verschillende groottes. Op dit moment wordt het glas met een speciaal voertuig opgehaald en getransporteerd naar de verwerkingsplaats voor afval bij Lagun. Daar wordt het tijdelijk op een afgescheiden plek opgeslagen.
De glasverwerkingsinstallatie levert vijf nieuwe arbeidsplaatsen op en samen met Plenchi di trabou zullen hiervoor vijf lokale mensen worden geselecteerd die de installatie gaan bedienen en onderhouden. Ze krijgen hiervoor een speciale cursus waarin ook de veiligheidsaspecten aan bod komen. Als alles naar plan verloopt zal de glasverwerkingsinstallatie binnen enkele maanden operationeel zijn