Van onze correspondent
Den Haag - De eenmalige compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen die het kabinet vrijdag bekendmaakte geldt ook voor Caribisch Nederland. In de brief aan de Tweede Kamer staat dat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba 2 miljoen euro beschikbaar is.

F11 BES coronasteunIn Europees Nederland gaat het vooral om de gasprijzen die door het dak gaan, wat met de winter voor de deur zal zorgen voor hoge verwarmingskosten. Maar de stijgende gasprijs zorgt ook voor een stijging van de elektriciteitsprijs. In Nederland bestaat de compensatie uit een belastingverlaging en subsidie voor energiebesparende maatregelen.
Voor Caribisch Nederland wordt nog gezocht naar passende maatregelen om de hoge energieprijzen te compenseren, schrijft staatssecretaris Dilan Yesilgöz van Economische Zaken en Klimaat. Ze noemt ‘uitgavenmaatregelen voor isolatie’ en belastingmaatregelen in een passage in de brief over de manier waarop de wijzigingen op de begroting aan de Kamer zullen worden voorgelegd.
Op dezelfde dag stuurde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief naar de Tweede Kamer over energiebesparende maatregelen in woningen. Dit staat los van de prijscompensatie, maar richt zich vooral op het milieu. In de brief gaat de minister ook in op een onderzoek van de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal in Caribisch Nederland.
Hoewel de respons op het onderzoek laag was, zijn er wel richtinggevende resultaten uit voortgekomen. Ollongren noemt op basis daarvan drie relevante mogelijkheden om zonder veel investeringen energie te besparen op de eilanden: zuinig aircogebruik, besparen met ledverlichting en het besparen van water en energie tijdens het douchen.