Van onze correspondent
Kralendijk - Het buurtcentrum van Nikiboko wordt volledig gerenoveerd. Dit is onderdeel van een afspraak die is vastgelegd en ondertekend door gedeputeerde Nina den Heyer en Ben Oleana van Stichting Fundashon Cas Boneriano (FCB).
bonbuurthuizenDe buurthuizen gaan volgens de gedeputeerde een speciale rol spelen bij het promoveren, stimuleren en waarborgen van de Bonairiaanse cultuur en bij het benadrukken van een positieve multiculturele samenleving waar sociale cohesie centraal staat. ,,De sociale cohesie is een van de bouwstenen voor de ontwikkeling van de leefbaarheid in de wijken zodat bewoners prettig met elkaar samenleven en gelijkwaardige kansen hebben op welvaart en welzijn. Daarnaast fungeert de sociale cohesie in de wijken als een bouwsteen voor de sociale ontwikkeling voor heel Bonaire. Dit laatste draagt bij aan een duurzame economische ontwikkeling van het eiland, met behoud van natuur en cultuur”, aldus Den Heyer.
De ondertekening vond plaats tijdens plechtigheid in het kantoor van het bestuurscollege (BC). Naast renovatie van het buurtcentrum Nikiboko is het de bedoeling om komende jaren onderhoud te plegen aan de buurtcentra Nort’i Saliña, Amboina, Tera Kora en Antriol. Als onderdeel van het project integrale wijkontwikkeling van de directie Samenleving en Zorg is een plan gemaakt dat gericht is op de ontwikkeling van het buurtwerk, het buurtleven en de leefbaarheid van de wijken. Dit houdt in dat diverse buurthuizen worden opgeknapt en onderhouden. Bij de integrale wijkontwikkeling krijgen zowel de fysieke als de sociale aspecten in de wijken aandacht. ,,Dit om de kwaliteit van leven van de wijkbewoners te verbeteren. Daar de Sentro di Bario’s een heel belangrijke rol hierin hebben, hebben we prioriteit gegeven aan de renovatie van de buurtcentra en deze te ondersteunen om weer ontmoetingsplekken te worden waar jong en oud samenkomen om te leren en plezier te hebben”, aldus Den Heyer.