Van onze correspondent
Den Haag - Het vliegverbod naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is opgeheven. Er is een nieuwe regeling voor in de plaats gekomen, namelijk de testplicht voor personen die vanuit een hoogrisicogebied naar de eilanden reizen. Zij moeten aantonen dat zij niet zijn besmet met het coronavirus.
bonairportDit was al de bedoeling, maar is nu des te urgenter vanwege de meer besmettelijke nieuwe varianten die zijn gevonden in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zuid-Afrika en de hoge besmettingscijfers op Bonaire en in Europees Nederland, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (VWS) aan de Tweede Kamer. Hij vindt het daarom ‘noodzakelijk om direct reizigers te controleren op een negatieve PCR-testuitslag’. Dit geldt ook voor terugkerende inwoners van de BES-eilanden.
Het testen van reizigers moet ook voorkomen dat het virus op Saba en Sint Eustatius terechtkomt. Deze eilanden zijn op dit moment virusvrij. De testplicht geldt ook tussen Bonaire en de Bovenwindse Eilanden. Wegens het spoedeisende karakter gaat de testplicht direct in. De Tweede Kamer heeft een week de tijd om hem eventueel af te wijzen, waarna de regeling automatisch weer vervalt.
De regeling geldt niet alleen voor de luchtvaart, maar ook voor de scheepvaart (ferry’s en cruiseschepen). Iedereen van 13 jaar en ouder moet aantonen dat hij of zij ten minste 72 uur voor aankomst is getest met een PCR-test. Bij een vertraging buiten de schuld van de passagier wordt die termijn verlengd naar 96 uur.
VWS kan in overleg met de gezaghebbers gebieden aanwijzen die zijn uitgezonderd van de regeling. Dat zal per eiland worden bepaald. De Jonge benadrukt in de toelichting op de regeling dat het testen geen vervanging is voor quarantaine of andere maatregelen op de eilanden.
Vervoerders vervullen de rol van poortwachter in het beleid. Zij zijn verplicht de reizigers te controleren op het hebben van een negatief testresultaat. Alleen inwoners van de eilanden die kunnen aantonen dat zij niet in staat waren zich op tijd te laten testen zijn uitgezonderd van de regeling. Het niet getest willen worden is geen geldige reden. Op het niet naleven van de regels staat een maximale boete van 435 euro voor personen of 4.350 euro voor rechtspersonen (bedrijven).
Op de testplicht zijn een aantal specifiek uitzonderingen. Patiënten en medische specialisten (de medische corridor tussen de eilanden) zijn de belangrijkste uitzondering. Ook diplomaten, staatshoofden en personen met een Nato-visum hoeven zich niet te laten testen. Verder wordt een uitzondering gemaakt voor personeel op noodzakelijke transporten (bijvoorbeeld containerschepen en brandstoftankers) en voor passagiers op een vlucht die wegens onvoorziene omstandigheden moet uitwijken naar een van de eilanden.
In de toelichting wordt uitgegaan van 400.000 reizigers die verplicht worden een test af te nemen. Naar schattingen komen er hiervan 100.000 uit Nederland. In 2019 deden 650.000 reizigers de BES-eilanden aan, maar De Jonge houdt rekening met de afname in het reisverkeer door Covid-19. De kosten worden per test geschat op 90 euro.
Tegelijk met deze regeling wordt er ook een verscherpte testplicht ingevoerd voor reizigers uit het VK en Zuid-Afrika. Die moeten naast de PCR-test ook nog een sneltest ondergaan vlak voor vertrek en na aankomst in Nederland of op de BES-eilanden. Maar omdat er geen rechtstreekse vluchten vanuit deze landen naar de eilanden zijn, heeft dit nauwelijks tot geen gevolgen voor Caribisch Nederland.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.