Van onze correspondent
Den Haag - De eilandsbesturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben zelf in 2013 gekozen voor het handhaven van een tarief van 5 procent overdrachtsbelasting. Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.
vijlbriefVijlbrief reageert op een brief van ‘mevrouw E.v.T.’, die vroeg waarom de overdrachtsbelasting in Europees Nederland is verlaagd naar 2 procent, maar niet in Caribisch Nederland. Dit terwijl de rente op de eilanden ook al relatief hoog is, huizenkopers ook veel eigen geld moeten inbrengen, de lonen lager zijn en de huizenprijzen hoog, aldus E.v.T.
Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties had zijn collega gevraagd het verschil in de tarieven voor overdrachtsbelasting uit te leggen. De bewindsman van Financiën stelt voorop dat de belastingwetgeving van Europees Nederland en Caribisch Nederland niet goed vergelijkbaar zijn.
Ondanks dat verschil is verlaging van de overdrachtsbelasting op de eilanden in 2013, toen in Nederland het tarief was verlaagd, wel aan de orde geweest. ,,Naar aanleiding van een uitdrukkelijk verzoek van de toenmalige bestuurders van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft de staatssecretaris van Financiën er destijds voor gekozen om in plaats van verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting in het Belastingplan 2013 een verlaging van het tarief van de benzineaccijns met 10 dollarcent per liter op te nemen.”
De reden dat de eilandbesturen kozen voor een lagere benzineprijs was dat dit ten goede zou komen aan alle burgers en bedrijven. Het zou op eilanden voor alle inwoners gunstig zijn, omdat bij gebrek aan openbaar vervoer vrijwel iedereen is aangewezen op gemotoriseerd vervoer, aldus Vijlbrief.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.