Van onze correspondent
Kralendijk – Daisy Coffie, raadslid van de onlangs opgerichte Fractie Coffie, blijft zich zorgen maken over de situatie bij Bonaire Petroleum Corporation nv (Bopec).


onduidelijkheidDe antwoorden van de gezaghebber op vragen die zij had gesteld hebben de eerder geuite zorgen niet kunnen wegnemen. Volgens Coffie is er geen helderheid verschaft, noch over welke plannen er zijn om de activiteiten van Bopec voort te zetten, noch over de financiële situatie van het bedrijf na 31 december 2020.
Gezaghebber Edison Rijna heeft volgens Coffie in zijn antwoorden beaamd dat de licentie die de Office of Foreign Assets Control (Ofac) heeft afgegeven om de fondsen die op de ‘escrow account’ staan te gebruiken, op 31 december 2020 afloopt. ,,Als er dan nog fondsen zijn, kunnen deze niet gebruikt worden om de salarissen van de werknemers te betalen”, aldus Coffie. ,,PdVSA is eigenaar van de terminal op Bonaire en de gezaghebber wist te vertellen dat hij van de manager van Bopec had gehoord dat de PdVSA aan het onderhandelen zou zijn met derden. Wie deze derden zijn is hem niet bekend. En dat maakt mijn zorgen zelfs nog groter.”
Coffie zet vraagtekens bij het feit dat er een bedrijf op Bonaire is waarvan de overheid niets weet, en dat men blijkbaar ook niet te weten kán komen wie de mogelijke exploitanten zullen worden. ,,Het lijkt mij dat wij er recht op hebben om te weten wie degene(n) zijn die zaken willen komen doen op Bonaire en waar ze vandaan komen.”
Volgens Daisy Coffie moet het exploitatieplan van de terminal automatisch verbonden zijn aan het financieel plan. Tot nu toe is er ook op dit terrein geen enkele informatie. Wat de gezaghebber aan de Eilandsraad laat weten is dat de Nederlandse regering via de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zorgt voor de veiligheid van het personeel en het milieu op de terminal. Een plan om de terminal en de pieren te herstellen en ze op een veiligheidsniveau conform internationale normen te brengen, is volgens Coffie niet bekend bij de gezaghebber en ook niet bij de stuurgroep waar de gezaghebber voorzitter van is.
Een positief punt is volgens haar dat uit de antwoorden van de gezaghebber is gebleken is dat zowel Nederland als het Bestuurscollege (BC) de grote sociale en economische waarde erkent die de Bopec heeft voor onze gemeenschap. ,,De gezaghebber heeft ook gereageerd op mijn vraag of het OLB inspanningen verricht om de terminal desnoods zelf over te nemen en te exploiteren, in het geval dit noodzakelijk wordt. Volgens hem was hierover nog niet concreet gesproken in het BC, maar hij is van mening dat het wel degelijk een optie is die overwogen kan worden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.