Van onze correspondent

Kralendijk - In een speciale editie van hun gratis digitale nieuwsbrief BioNews belicht de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) de uitdagingen waarmee het Caribische deel van het Koninkrijk wordt geconfronteerd in de strijd tegen de klimaatverandering. boinklimaatveranderingAan de hand van internationaal aanvaarde klimaatveranderingsvoorspellingen en rapporten zijn de effecten voor zowel boven als onder water samengevat voor alle zes eilanden. De noodzaak wordt benadrukt voor onmiddellijke actie om veerkracht op te bouwen tegen de effecten van klimaatverandering. Verlies van natuur heeft volgens DCNA verstrekkende negatieve gevolgen voor de lokale bevolking, aangezien de natuur een van de belangrijkste inkomstenbronnen is en bescherming biedt tegen extreme weersomstandigheden. Experts voorspellen dat de opwarming van de aarde catastrofale gevolgen zal hebben als er niet wordt ingegrepen. Voor kleine eilandstaten zoals die in het Caribisch gebied, is dit van groot belang. Met zelfs kleine temperatuurstijgingen zijn er drastische veranderingen voelbaar in deze regio.

In het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben we volgens DCNA geen invloed op de opwarming van de aarde, maar kunnen we wel onze weerbaarheid en veerkracht vergroten zodat we de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. Klimaatbestendiging, ofwel ‘climate proofing’, is het concept waarmee door middel van financiële investeringen en actie veranderingen kunnen worden bewerkstelligd die onze omgeving beter bestand maken tegen klimaatverandering. Als ze op de juiste manier worden uitgevoerd, zullen deze veranderingen niet alleen de eilanden veerkrachtiger maken, maar ook de kwaliteit van leven verhogen voor zowel bewoners als bezoekers.

De meest effectieve manier is het leveren van meer inspanningen op het gebied van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen en op het behoud van natuurgebieden op land en zee. Andere urgente maatregelen zijn het terugdringen van overbegrazing door vrij grazende dieren, het aanleggen van een riolering, het verbeteren van de afvalwaterbehandeling en afvalbeheer. De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben onlangs een Beleidsplan Natuur en Milieu voor Caribisch Nederland (2020-2030) gepubliceerd. In dit rapport wordt specifiek gewezen op de noodzaak om veerkracht te vergroten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Momenteel werken de BES-eilanden aan eiland-specifieke uitvoeringsagenda's.