Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - ,,Er is veel achterstallig onderhoud dat urgent moet worden aangepakt om te voorkomen dat de luchthaven door de International Civil Aviation Organization (ICAO) op de vingers wordt getikt of zelfs restricties opgelegd krijgt.”

F02 BON Puinruimen bij BIA 1Dat zegt gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe (MBP) over Bonaire International Airport (BIA).
Het ontbreken van een Raad van Commissarissen (RvC) en de onderbezetting van de directie heeft zijn sporen nagelaten bij BIA, aldus de gedeputeerde van Economie en overheids-nv’s. Sinds kort is er weer een RvC en Jos Hillen is op 1 juli aangetreden als interim-directeur. Die heeft al voor meer hete vuren gestaan, zegt Tjin Asjoe. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen met de medewerkers van BIA de juiste stappen zetten om zowel de interne organisatie als de luchthaven zelf op orde te brengen.”
BIA kwam eind 2017 in een crisis terecht toen het toenmalige Bestuurscollege in conflict kwam met luchthavendirecteur Michael Nicolaas, die toen de eer aan zichzelf hield. In zijn kielzog stapte ook de volledige RvC op. In maart 2018 werd Mario Bikker aangesteld als interim technisch directeur, maar hij moest feitelijk de hele leiding in eigen hand nemen.
Dat er sprake is van achterstanden verbaast Hillen dan ook niet. ,,De vorige directeur moest het doen zonder rugdekking van een RvC. Aan het enthousiasme van het personeel ligt het niet. Ik kom in de organisatie alleen maar mensen tegen die blij zijn dat het nieuwe Bestuurscollege voortvarend te werk is gegaan.”
Eén van de eerste maatregelen die Hillen heeft genomen is het sluiten van een van de twee widebody-platformen, waar tot voor kort de toestellen van de KLM en TUI parkeerden. ,,Het fundament onder de toplaag is vijftien jaar geleden niet goed aangelegd. Daardoor beweegt de grond.” Widebody-toestellen parkeren totdat deze situatie is hersteld op het platform waar zij vroeger stonden.
Intussen wordt gewerkt aan een langjarig onderhoudsplan. ,,We brengen in kaart wanneer welk onderhoud moet worden uitgevoerd om aan de internationale normen te voldoen. Vooruitlopend daarop krijgt het widebody-platform nog dit jaar een grote onderhoudsbeurt en nemen we ook de andere platformen en de landingsbaan mee." Hillen wil ook de communicatie met de partners verbeteren. De winkeliers zijn bijvoorbeeld nauwelijks geïnformeerd over de uitbreiding van de vertrekhal waar momenteel al aan wordt gewerkt. De architect komt nu uitleg geven, waarbij de winkeliers ook input kunnen geven.
,,Er zijn meer belangrijke partners, zoals Bonhata (hotelorganisatie) en de Tourism Corporation Bonaire (TCB), waarmee ik de contacten wil aanhalen. De luchthaven speelt immers een belangrijke rol bij het uitvoeren van het Strategisch Toerismeplan en het Blue Destination-concept."
Met de bouw van nieuwe hotelkamers op Bonaire moet er ook meer airlift komen. ,,Een van de wensen is het Route Development Fund in ere te herstellen om de komst van nieuwe routes te stimuleren." Ook de ICT wordt flink onder handen genomen, intern en voor het publiek. ,,Wifi in en rond de terminal is veel te traag. We nemen tevens de website op de schop; die kan veel klantvriendelijker."
Nog een heikel punt is de grondafhandeling. Er zijn volgens Hillen te veel afhandelaars voor het beperkte aantal vliegtuigen op Flamingo Airport. ,,Er moeten duidelijke criteria komen waaraan afhandelingsbedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, dienen te voldoen. Ik ga met alle huidige aanbieders in gesprek. Het mag in elk geval nooit meer gebeuren dat passagiers niet kunnen uitstappen omdat de afhandelaar niet over de juiste equipment beschikt. Dat is slecht voor de reputatie van de luchthaven." Hillen verwijst hiermee naar een incident in januari 2018.
Het ruim tien jaar geleden door Netherlands Airport Consultants (NACO) opgestelde masterplan voor de ontwikkeling van het vliegveld is terug op tafel. ,,De landingsbaan is verbeterd, het luchthaventerrein is vergroot door het plaatsen van hekken en de verkeerstoren en brandweerkazerne zijn verplaatst. Maar er is meer voor nodig om aan de internationale richtlijnen te voldoen. De platformen en de terminal bevinden zich te dicht bij de landingsbaan. Uit oogpunt van veiligheid dient er een zogeheten obstakelvrije zone rond de baan te zijn. Daaraan voldoen we nu niet. Daarom is het van groot belang het masterplan af te ronden."
De interim-directeur wil hierover in gesprek gaan met Nederland. ,,Ik ga met Naco, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere stakeholders in gesprek hoe we de draad weer oppakken. Bij een luchthaven hoort veiligheid op de eerste plaats te staan. Het mag niet zo zijn dat je winst maakt omdat je daarop bezuinigt. De kunst is om aan de eisen te voldoen en toch met een relatief kleine luchthaven een kostendekkende exploitatie te realiseren. Dat wordt nog een forse uitdaging." Gedeputeerde Tjin Asjoe is blij met de topman: ,,Ik hoor goede geluiden over de aanpak van Hillen, vanuit de BIA-organisatie en van partijen die zakendoen met de luchthaven. Ik begrijp dat ook de airlines blij zijn dat er een nieuwe wind waait. Het vliegveld is de belangrijkste motor van onze economie, dus daar moeten we goed voor zorgen.”