Van een onzer medewerkers
Kralendijk - Het Openbaar Lichaam Bonaire gaat de Saliña de Vlijt voor een deel afgraven. Daarmee moet voorkomen worden dat het slib bij zware regenbuien naar zee stroomt. Tegelijk worden er drie vogeleilandjes aangelegd.

slibIn de saliña is de afgelopen jaren een laag slib van 50 centimeter ontstaan. Op zich voorkomt een saliña dat bij regen slib uit hoger gelegen gebieden naar zee stroomt. Bij regen loopt het gebied vol en slaat het slib neer. Zo ontstaat een waterbergingsgebied met regen- en/of zeewater.
Door gebrek aan onderhoud is de laag slib bij Vlijt steeds dikker geworden en stroomt bij zware regen alsnog een groot deel van het slib uit naar zee. Door het af te graven wil OLB dit voorkomen. Het gebied dat wordt afgegraven is het oostelijk deel van de saliña tot aan Mentor.
In het gebied komen ook veel trekvogels voor die tussen Noord- en Zuid-Amerika trekken en op Bonaire komen rusten. Door in het gebied drie eilandjes aan te leggen wil OLB voor de vogels een foerageer- en broedgebied creëren. Het werk aan saliña di Vlijt begint deze maand en duurt tot september. Het project is onderdeel van het natuurproject Erosiebestrijding Natuurherstel Bonaire.