Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Volgende week start het Openbaar Lichaam Bonaire met de werkzaamheden om de toegangsweg naar Lac Cai te beschermen. De weg dreigt door de golven te worden opgeslokt. De aanleg van een strekdam moet dit voorkomen.

damcaiDe afgelopen jaren is ter hoogte van de toegangsweg naar Cai al flink wat land in zee verdwenen. De overheid wil dit proces stoppen omdat Cai anders onbereikbaar zal worden. Achter de weg ligt het watergebied Pariba di Cai. Als de zee een doorbraak naar dit gebied veroorzaakt, zal dat de hele waterhuishouding van Lac veranderen. Dit zal grote gevolgen zal hebben voor de natuur in het Lac-gebied. De overheid heeft onderzoek laten doen. Hieruit blijkt dat de aanleg van een strekdam de beste oplossing is om het gebied te beschermen. ,,Vanaf 20 mei starten we met de voorbereidende werkzaamheden en aansluitend wordt de nieuwe strekdam gebouwd. Het totale werk zal ongeveer 6 weken duren. De toegangsweg naar Cai zal zoveel mogelijk open blijven. Voor de strekdam wordt materiaal van het eiland zelf gebruikt. Dit is duurzaam en bespaart in de kosten. De stenen worden met vrachtwagens aangevoerd. Uiteraard proberen we de overlast van transport en de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip voor de geplande werkzaamheden.” De aanleg van de strekdam wordt uitgevoerd in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire en gefinancierd met de natuurgelden die het Rijk beschikbaar heeft gesteld.