Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De internationale Dag van de Moedertaal is op Bonaire vrijdag gevierd door cultuurafdeling Skal met een dictee Papiaments.

moedertaal De taal overwon ‘ondanks onze geschiedenis’ het kolonialisme, aldus het Openbaar Lichaam Bonaire en wordt tegenwoordig in alle geledingen op Bonaire gesproken.
Media, de overheid en inwoners van Bonaire gebruiken het Papiaments in het dagelijks leven, ook de meerderheid van de inwoners die niet op het eiland geboren zijn. Het is de officiële taal waarin het eilandsbestuur correspondeert en er is een officiële, fonologisch spelling vastgesteld.
Alle reden om de taal te vieren. Dat gebeurde in samenwerking met Fundashon Akademia Papiamentu met een dictee gewijd aan Denis de Jong-Rekwest. Zij houdt zich al jaren bezig met het schrijven en vertellen van verhalen in het Papiaments. Het dictee werd voorgelezen door gedeputeerde Edsel Cecilia op de Brede School Papa Cornes. Er deden in totaal 7 scholen en 114 leerlingen mee. De winnaars zijn nog niet bekend.