Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Vakbond AFBW doet een beroep op bemiddelaar BES Pontilius om de impasse bij Fundashon Mariadal (FM) op Bonaire te doorbreken. Het conflict over een nieuwe cao bij de zorginstelling zit muurvast.

F16 OPBON MRI ontbreekt MariadalEen poging van de AFBW om de relatie te normaliseren is mislukt, schrijft voorzitter Nilco Rollan aan Pontilius. Op 28 december werd de directie uitgenodigd voor een vergadering afgelopen woensdag. Daarop is geen reactie gekomen, ‘welke houding wij niet anders kunnen bestempelen dan het willen aansturen van een op zich reeds gevoelige situatie tot een volslagen conflict’.
Door het conflict dreigt een staking bij het ziekenhuis. Daarom zegt Rollan dat hem niets anders rest dan de bemiddelaar in te schakelen.
In het conflict dreigde vorig jaar al een staking, die toen werd voorkomen doordat er een bijzondere bemiddelaar werd aangesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die stelde een onderhandelingsprotocol op met beide partijen. Tot verbazing van de vakbond besloot de FM-directie plotseling de AFBW niet meer te erkennen, omdat de bond niet staat geregistreerd. Het inhouden van de contributie bij het personeel werd gestopt en er werd een arbeidsregeling ingevoerd in plaats van de cao.
De AFBW wilde bij de uitnodiging voor de vergadering van woensdag, die werd verstuurd door de advocaat van de bond, dat deze maatregelen worden teruggedraaid. Ook werden voorwaarden gesteld aan de afgevaardigden die aan tafel zouden komen en er zou een reactie moeten komen op het tussenvoorstel van de bijzondere bemiddelaar. Tot slot moest alvast worden bevestigd dat de premieverlaging voor werkgevers als loonsverhoging wordt doorgegeven aan de werknemers. De AFBW wilde als tegenprestatie zorgen voor arbeidsrust op de werkvloer.