Van onze correspondent
Kralendijk - De eerste manifestatie tegen Nederland en de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) vond vandaag plaats voor het kantoor van de Rijksdienst.

De manifestaties, die voorlopig elke maandag zullen worden gehouden in de lunchpauze, zijn een initiatief van de actiegroep Nos Ke Boneiru Bèk (NKBB), aangevoerd door James Finies. NKBB wil hiermee haar afkeuring tonen aan de voorgenomen reactie van minister Ronald Plasterk als het gaat om de acties die nodig zijn op basis van de uitkomsten van het evaluatieonderzoek van commissie-Spies.
Volgens een conceptreactie van Plasterk op het rapport zou de Rijksregering meer taken naar zich toe willen trekken. Deze reactie staat in feite haaks op de conclusies uit het rapport en daarnaast op de uitkomst van het referendum. Bij het referendum, dat op 18 december 2015 werd gehouden, gaf een ruime meerderheid van de bevolking aan het niet eens te zijn met de invulling die was gegeven aan de directe band met Nederland. Finies zei eerder het een minachting voor de bevolking te vinden dat in plaats van minder bemoeienis door Den Haag, Plasterk de uitkomsten van de evaluatiecommissie lijkt te zien als juist een aanleiding om zijn greep op het lokale bestuur te verstevigen.
Wat opviel bij de manifestatie van gisteren, was het feit dat er diverse nieuwe gezichten waren te zien onder de protesteerders. Het lijkt er daarbij op dat meer mensen tegen de interpretatie zijn die Nederland geeft aan de uitkomsten van het evaluatieonderzoek. Daarnaast wekt het feit dat Nederland nauwelijks reageert op de uitkomsten van het referendum wrevel. Ook verbazen velen zich over het feit dat Nederland er zo lang over doet om wat te doen met de conclusies van de evaluatiecommissie onder leiding van oud-minister Liesbeth Spies.