Van onze correspondent
Kralendijk - Alle twaalf scholen voor basisonderwijs in Caribisch Nederland (CN) voldoen aan de basiskwaliteit.

Dit hebben de inspecteurs van het team Caribisch Nederland van Inspectie Onderwijs vastgesteld naar aanleiding van onderzoeken en voortgangsgesprekken die zij op Saba, Sint Eustatius en Bonaire hebben uitgevoerd.
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs toont zich enthousiast over het behaalde resultaat. ,,Het is fantastisch om te zien dat nu ook de laatste drie basisscholen in Caribisch Nederland basiskwaliteit hebben behaald. Het laat zien tot wat voor enorme prestaties de lerarenteams op de verschillende basisscholen in staat zijn. Dat sterkt mij in het vertrouwen dat de scholen alles op alles zetten om het onderwijs nog verder te verbeteren, zodat straks de kinderen in Caribisch Nederland even goed onderwijs krijgen als die in Europees Nederland”, aldus Dekker. De basiskwaliteit werd dit keer behaald door de Governor de Graaff School op Sint Eustatius en brede school Papa Cornes en Kolegio Strea Briante (voorheen Kolegio Watapana) op Bonaire.
Het behalen van de basiskwaliteit betreft het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg. De leerprestaties en opbrengsten liggen volgens het ministerie nog niet op het niveau van Europees Nederland. Dat is een zaak van langere adem. Steeds meer scholen in Caribisch Nederland weten hun onderwijs op voldoende niveau te krijgen. Onderwijsinstellingen die al in een eerder stadium de basiskwaliteit behaalden, zijn: Fundashon Forma, De Pelikaan, Kolegio San Bernardo, Kolegio San Luis Bertran, Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Kristu Bon Wardador op Bonaire; de Golden Rock School, de Bethel Methodist School, de Lynch Plantation SDA School en het Expertisecentrum Onderwijszorg (ECE) op Sint Eustatius. Op Saba voldeden eerder al Sacred Heart School, de vo-richting van de Saba Comprehensive School, het Expertisecentrum Onderwijszorg EC2 en de Saba Reach Foundation aan de basiskwaliteit.
De criteria voor basiskwaliteit zijn vastgelegd in beleidsdocumenten over basiskwaliteit in het onderwijs. Het realiseren van basiskwaliteit is een belangrijke doelstelling van de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland, die is vastgesteld voor de periode 2011-2016. Om deze doelstelling helemaal te kunnen behalen, moet nu nog basiskwaliteit behaald worden door twee van de drie scholen voor voortgezet onderwijs, door alle drie de mbo-richtingen, een van de drie Expertisecentra Onderwijszorg en een van de drie instellingen voor sociale kans-trajecten jongeren.