Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Bonairiaanse gemeenschap heeft gisteren haar stem uitgebracht tijdens het referendum. Het aantal mensen dat gisteren naar de stembus is gegaan, viel echter tegen; van de 12.661 stemgerechtigden hadden bij het sluiten van de stembureaus rond 21.30 uur maar 6.655 personen hun stem uitgebracht.
Tot de klok van drie was er zo’n 21 procent van de kiezers gaan stemmen; van de 12.661 stemgerechtigden hadden er toen ongeveer 2.659 personen gestemd. Stembureau Nort Saliña liep met 484 stemmen en rond 18.30 uur met 639 van de inmiddels 4519 stemmers nog altijd aan kop. Gezaghebber Rijna riep de inwoners van Bonaire toen nog op om wat de keuze ook zou zijn toch vooral te gaan stemmen.
In een gesprek met deze krant verklaart oud-politicus en voorvechter van de huidige status Ramonsito Booi dat de stembusgang rustig was verlopen. Een paar keer deed zich een incident voor waarbij burgers dachten te kunnen stemmen waar ze wilden en bij aankomst terug werden gestuurd naar een ander stembureau. ,,Deze mensen werden boos. Bij de vorige verkiezingen konden ze stemmen waar ze wilden, maar dat is dit keer anders”, aldus Booi, waarna hij aangeeft dat er zich verder geen problemen hebben voorgedaan.
Booi is zelf een voorstander van de optie ‘ja’; volgens de oud-politicus is het horen bij Nederland nog steeds de beste optie voor Bonaire. In een eerdere verklaring gaf Booi te kennen dat er tijdens de stembusgang niets te winnen of te verliezen valt. ,,Het gaat om meer zekerheid en meer garanties voor het volk.” Met het stemmen voor de huidige staatkundige structuur van het eiland - als onderdeel van Nederland - kiest de bevolking van Bonaire volgens Booi voor een betere toekomst. ,,Bij een ‘nee’ is Bonaire weer terug bij af.” Bij het ter perse gaan van deze krant was het nog onduidelijk welke optie - ja of nee - de meeste stemmen heeft gekregen.