Van onze correspondent
Kralendijk - Rijksdienst Caribisch Nederland laat weten dat op dinsdag 24 februari 2015 in de middag een ernstig bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden in de werkplaats van een bouwbedrijf in Kralendijk. Tijdens werkzaamheden met een cirkelzaagmachine kwam het slachtoffer met zijn rechterhand in de zaag van de machine terecht. Hierbij werden vier vingers bijna van de hand afgezaagd. Het slachtoffer is door tussenkomst van het ziekenhuis direct doorgestuurd naar Colombia. Middels verschillende operaties wordt nog steeds getracht om de vingers te behouden. De werkgever heeft zoals het hoort het ongeval bij Arbeidsinspectie gemeld.
Afgelopen maandag stelde de Arbeidsinspectie een onderzoek in. Al snel werd duidelijk dat de cirkelzaagmachine niet voorzien was van de juiste beveiligingsmaatregelen. Zo ontbrak de veiligheidskap, was de machine niet voorzien van een spouwmes en was er geen hulpgeleider op de machine aanwezig. Gelet op het grote gevaar om zonder de juiste beveiligingen te werken heeft de Arbeidsinspectie de werkgever bevolen de machine niet meer te gebruiken tot de juiste veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Pas daarna kan de Arbeidsinspectie de machine vrijgeven voor gebruik.
De betreffende werkgever gaf aan dat de meeste machines op Bonaire niet zijn voorzien van dergelijke beveiligingsvoorzieningen. Een eerste verkenning door de Arbeidsinspectie heeft uitgewezen dat dit waarschijnlijk inderdaad zo is. De Arbeidsinspectie zal daarom in de toekomst zeker aandacht gaan besteden aan de veiligheid van houtbewerkingsmachines en roept de werkgevers nu al op om zelf aan de slag te gaan om de juiste maatregelen te treffen. Mochten bedrijven informatie nodig hebben over wat zij zelf kunnen doen, dan kunnen zij contact opnemen met de Arbeidsinspectie van de Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Ongevallen zoals deze veroorzaken groot menselijk leed, zo laat de inspectie weten. ,,Daarnaast moet de werkgever een goede arbeidskracht missen en wordt hij geconfronteerd met extra kosten. In die zin heeft iedereen er baat bij om veilig te werken. Voorkomen is beter dan genezen”, stelt de dienst.