Van onze correspondent

Kralendijk - Onlangs heeft gedeputeerde Edsel Winklaar, belast met onder andere economische zaken, een samenwerkingscontract ondertekend met TNO. De ondertekening van dit contract is volgens het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geheel in de lijn van haar plannen. Deze plannen richten zich op een duurzame economische ontwikkeling en moeten niet alleen ontwikkeling brengen op het gebied van toerisme maar ook op andere economisch gebieden zoals de ontwikkeling van een kenniseconomie. Zo laat het OLB weten.

TNO (Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek), is een kennisinstituut dat zich bezighoudt met diverse onderzoeken in Nederland en in het Caribisch gebied. Het instituut zal zich per 1 april vestigen op Bonaire. De organisatie zal gaan samenwerken met de diverse afdelingen van het OLB en met de particuliere sector op Bonaire. Gedeputeerde Winklaar sprak van een eer om TNO op Bonaire te mogen verwelkomen voor de ondertekening van het contract. ,,TNO is het eerste (kennis)instituut waar we een contract mee sluiten. De bedoeling is dat zij ons gaan ondersteunen in het proces om tot de juiste vorming van deze pijler (mogelijk wordt hier duurzame economische ontwikkeling bedoeld, red.) te komen, zodat we onze mensen terug kunnen halen naar Bonaire teneinde hen te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het eiland”, stelt gedeputeerde Winklaar in het bericht. De gedeputeerde wil als lokale overheid een duurzame economische ontwikkeling handhaven. ,,Dit betekent dat we ons zullen gaan focussen op dit onderwerp. Naast de onderwerpen toerisme en kenniseconomie willen we ook de nodige vooruitgang boeken binnen de agrarische sector.”

Met ingang van 1 april zal TNO Caribbean haar vestiging op Bonaire openen. In eerste instantie zullen er twee personen werkzaam zijn. Regiodirecteur TNO Caribbean (CBOT) Jan Ebbing meldde in het bericht over de opening: ,,Wij geloven in de economische en vooral duurzame ontwikkeling van Bonaire. En juist vanwege die duurzaamheid zal er veel vraag zijn naar onze kennis en ondersteuning. Reden dus om een eigen kantoor op Bonaire te openen zodat wij nog dichter bij onze klanten zijn en zij makkelijker bij ons binnen kunnen lopen.”

Het OLB stelt in de afgelopen jaren al intensief en vruchtbaar samengewerkt te hebben met TNO op terreinen als natuurbeheer en energievoorziening. Ook wist het bedrijfsleven TNO te vinden volgens het OLB. Dit ging dan met name om vragen over innovatieve en duurzame materialen en bouwmethoden. ,,Juist ook vanwege de vraag vanuit het bedrijfsleven is onze bereikbaarheid op Bonaire van belang. Wij kunnen helpen bij het bedenken en testen van slimme oplossingen die de concurrentiekracht van het Bonaire kan vergroten”, aldus Ebbing in het bericht. 

Vlak voor de verkiezingen krijgt het Nederlandse kennisinstituut TNO haar kantoor op Bonaire en de opdracht Bonaire te transformeren in een Blue Economy, de middelen daarvoor te vinden en het daarvoor benodigde kennisservicecluster te gaan samenstellen. Foto OLB