Van onze correspondent
Oranjestad - Het Horacio Oduber Hospital (HOH), het laboratorium en de verplegersvakbond ABV hebben dinsdag een cao afgesloten voor de periode van een jaar. Daar hoort een pensioenpremie bij van 15 procent, benadrukt de vakbond.

AURcaoNa elf jaar strijden is de premie uitgekomen op 15 procent, waarbij de werkgever 10 procent voor zijn rekening neemt. De vakbond is blij dat de strijd uiteindelijk deze verbetering heeft opgeleverd. Het onderhandelen gaat nog wel gewoon door met de pensioencommissie (het pensioencontract verloopt in december) en de werktijdencommissie (er moeten uren voor tussendiensten worden bepaald). Ook wordt gesproken tussen het lab en het HOH, om beide partijen onder één bestuur te krijgen. Daarnaast geldt de cao voor een jaar, dus de onderhandelingen voor 2022 moeten starten. Dat laat het bestuur van de Arubaanse Bond van werknemers in Verplegende Instellingen (ABV) weten.
De ABV reageert op sociale media kort op het feit dat de cao voor een jaar geldt. Dat heeft te maken met de bezuinigingen van 60.000 florin. ,,Tot op de dag van vandaag kan geen enkele minister uitleggen hoe de berekening van dit bedrag tot stand is gekomen. Dat brengt zowel de vakbond als de werkgever in een moeilijke positie bij het onderhandelen over een cao”, aldus het bestuur.
De vakbond is ook tegen reorganisatie. ,,De directie wil reorganiseren en dat betekent dat medewerkers naar huis worden gestuurd. De vakbond wil dat medewerkers vrijwillig de keuze krijgen om te stoppen.”
De bezuinigingen zorgen ervoor dat er nog steeds crisis is in de zorg. Dat maakt het volgens de ABV moeilijk om een cao af te sluiten voor de lange termijn. ,,Dat is de reden dat we druk hebben gelegd op een eenjarige cao. Laten we kijken hoe dit jaar verloopt.”