Van onze correspondent
Oranjestad - De ontwerpbegroting van 2022 zal waarschijnlijk in januari 2022 bij het parlement worden ingediend. De regering heeft de deadline van 1 september 2021 niet gehaald.

arubegrotingDe minister van Financiën heeft dat aan het Antilliaans Dagblad bevestigd.
Deze krant nam na het verstrijken van de deadline contact op met minister Xiomara Maduro (MEP), die begonnen is aan haar tweede termijn als minister van Financiën. De vraag was of de minister de documenten van de ontwerpbegroting 2022 aan het Antilliaans Dagblad wilde verstrekken. Daarop liet de bewindsvrouw weten dat ze de documenten nog niet bij het parlement heeft ingediend. ,,Dat zal naar verwachting in januari gebeuren.” Een reden voor het te laat indienen gaf ze niet.
Vanuit het ministerie van Financiën werd gisteren een beknopt persbericht uitgestuurd in verband met het indienen van de ontwerpbegroting 2022. Daaruit blijkt dat de voorbereidingen nog niet zijn afgerond. De reden is dat het kabinet Wever-Croes II demissionair raakte en geen financieel beslissingen meer kon nemen. ,,Nu alle ministers van het kabinet-Wever-Croes II zijn ingezworen, kunnen we verdergaan met de voorbereidingen om de begroting 2022 af te maken”, zo laat de minister weten.
Ze heeft deze week vergaderingen met alle collegaministers, zodat ze gezamenlijk de cijfers per ministerie kunnen bekijken. ,,Elke minister krijgt de gelegenheid om beslissingen te nemen voor zijn ministerie, zodat de begroting 2022 kan worden afgerond.”
Als deze individuele gesprekken zijn afgerond, zal de ministerraad de veranderingen moeten goedkeuren. Daarna kan de ontwerpbegroting 2022 naar het College Aruba financieel toezicht (CAft) en naar de Raad van Advies die zich over de begroting zullen buigen. Deze instanties hebben tijd nodig om hun advies op papier te zetten. Vervolgens is de regering weer aan de beurt om met deze adviezen aan de slag te gaan. Daarna kan de begroting naar het parlement. Zoals minister Maduro aan deze krant bevestigde, staat het ook in het persbericht: de begroting 2022 ligt naar verwachting in januari 2022 bij het parlement.