Van onze correspondent
Oranjestad - Gouverneur Alfonso Boekhoudt opende gisteren het parlementair jaar 2021-2022. De pandemie vormde een rode draad in zijn toespraak, met vooral de wens om van deze situatie te leren, te herstellen en eruit te komen.

gouverneur,,Al ruim anderhalf jaar legt de pandemie een enorme druk op het democratisch systeem. Maatregelen waren noodzakelijk, zoals een beperkt aantal parlementariërs in de zaal tijdens debatten. Deze beperkingen rechtvaardigen echter nooit dat er restricties worden opgelegd aan de democratie. We zijn in staat geweest om verkiezingen te houden en daar mogen we heel tevreden over zijn.”
De gouverneur zei dat democratie altijd moet worden verdedigd en worden beschermd. ,,Het is een balans tussen macht en dienstbaarheid, tussen autoriteit en sociale bewustwording. Een balans tussen rechten en plichten, tussen persoonlijke vrijheden en het algemeen belang. De pandemie vereist drastische beslissingen, die soms tegen mensenrechten lijken in te gaan. De bevolking wil hun rechten en plichten beschermen en verwacht van leiders dat ze die bescherming krijgen, tegen de pandemie als een onzichtbare vijand.”
,,Solidariteit en wederzijds vertrouwen zijn essentieel voor een stabiele samenleving. De bevolking moet bestuurders vertrouwen en de regering moet vertrouwen hebben in de samenleving. Als we de professionaliteit van de samenleving in twijfel trekken, is dat een aanval op de democratie. We hebben instituten die de democratische balans garanderen en die moeten we niet ondermijnen. Zij zorgen voor onze vrijheden.”
De gouverneur ging in op verantwoordelijkheden die de regering dit jaar heeft. Zoals het implementeren van projecten en initiatieven om corruptie tegen te gaan. Economische diversificatie is noodzakelijk. Er is interesse om te innoveren en moderne technieken te gebruiken. Onze belangrijkste pilaar, het toerisme, moet kwalitatief beter worden en duurzamer. Bureaucratie zorgt voor frustratie en vertragingen. Het is essentieel dat e-government wordt doorgevoerd bij alle overheidsdiensten.”
,,Een economie die externe factoren kan absorberen, gaat hand in hand met goed financieel beleid. De economie herstelt zich, maar we zullen voorlopig geen evenwichtige begroting hebben. De Nederlandse steun is al meer dan 900 miljoen florin en de regering voorziet dat er in het eerste kwartaal van 2022 nog steeds een beroep op financiële hulp moet worden gedaan. Intussen moeten de kosten omlaag en moeten hervormingen doorgaan”, zei de gouverneur.
,,Democratie is het beste systeem voor de uitvoerende en wetgevende machten. Andere manieren garanderen geen vrijheden zoals vrijheid van meningsuiting, vrije verkiezingen en mensenrechten. We moeten ons bewust zijn van de effecten die een crisis van een kaliber zoals Covid-19 op ons heeft. Solidariteit, burgerlijke verantwoordelijkheid en deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden zullen ons helpen om door deze moeilijke periode te komen. Het parlement heeft daarin een grote rol.”
De gouverneur sloot zijn toespraak af met de woorden dat we allemaal verschillend zijn en anders denken. ,,Dat wil niet zeggen dat we ieder een eigen weg op moeten gaan. Om ons land verder te helpen, is eenheid noodzakelijk. Unieke talenten die samenkomen, maken dat we verder komen. Samen staan we sterker.”