Van onze correspondent
Oranjestad - Formateur Evelyn Wever-Croes heeft gisteren de acht namen bekendgemaakt van de personen die zijn voorgedragen om minister te worden in kabinet-Wever-Croes II. Daarmee is de formatieopdracht 76 dagen na de verkiezingen afgerond.
aruministersDe namen en een korte toelichting werden bekendgemaakt in een van tevoren opgenomen videoboodschap. Wever-Croes (MEP) als minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening en minister-president. Ursell Arends (Raiz) als minister van Integriteit, Natuur, Transport en Ouderenzorg en tevens vicepremier. Xiomara Maduro (MEP) als minister van Financiën en Cultuur en tweede vicepremier. Geoffrey Wever (Raiz) als minister van Economische Zaken, Communicatie, Duurzame Ontwikkeling. Rocco Tjon (MEP) als minister van Justitie en Sociale Zaken. Endy Croes (MEP) als minister van Onderwijs en Sport. Glenbert Croes (MEP) als minister van Arbeid, Integratie en Energie. Danguillaume Oduber (MEP) als minister van Volksgezondheid en Toerisme.
Guillfred Besaril (MEP) wordt voorgedragen om de positie van Gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland te blijven bekleden. Hij gaat door met de onderhandelingen met Nederland, de regering vindt continuïteit op dit gebied erg belangrijk.
Wever-Croes noemde ook Edgar Vrolijk, hij is voorzitter van het parlement met als achtergrond docent en jurist. Hij kent de grondwet en heeft parlementaire ervaring. Nu een aantal parlementariërs minister wordt, zullen er in het parlement ook andere leden komen. Dat proces moet nog worden afgerond.
Als aankomend premier van het tweede kabinet-Wever-Croes zei ze dat de portefeuilles van financiën, toerisme en gezondheid tijdens de pandemie zeer zwaar zijn geweest. De keuze is gemaakt om de kennis en ervaring van de twee bewindslieden die deze portefeuilles hadden, ook in de komende regeerperiode in te zetten. Ze verwijst naar Xiomara Maduro bij wie economie is weggehaald en naar Dangui Oduber die geen sport meer heeft. Geoffrey Wever heeft de verantwoordelijkheid om Aruba naar economisch herstel te brengen. De taak van Endy Croes is om rust te brengen in onderwijs en om naar alle betrokkenen in onderwijs te luisteren. Glenbert Croes krijgt zowel arbeid als integratie. De nieuwe regering wil deze twee portefeuilles met elkaar in lijn brengen en zorgen dat het proces van vergunningen en investeringen sneller gaat plaatsvinden.
Kort na de uitzending van de videoboodschap liet het Kabinet van de Gouverneur in een officiële verklaring weten dat de formatieopdracht is aanvaard en dat de kandidaat-ministers zijn voorgedragen. ,,De formateur heeft haar eindverslag uitgebracht aan de gouverneur van Aruba. De formateur is tot de conclusie gekomen dat de voor te dragen kandidaten geschikt zijn voor het ambt van minister respectievelijk Gevolmachtigde minister, na toetsing op grond van het Landsbesluit van 9 september 2013.” De gouverneur had op 27 augustus het door MEP en Raiz getekende regeerakkoord ontvangen.
De volgende stap, zo staat in de verklaring van het Kabinet van de Gouverneur, is dat de nieuwe ministerraad zal besluiten over de voordracht van de Gevolmachtigde minister in Nederland.
Formeel moeten nu de ontwerp-Landsbesluiten voor het ontslag van de zittende ministers en de benoeming van de nieuwe ministers aan de gouverneur worden aangeboden. Daarna is het aan de parlementsvoorzitter om een oordeel te geven. Als de Staten geen bezwaar hebben, kunnen de zittende ministers worden ontslagen en de nieuwe ministers worden benoemd en beëdigd. De datum van beëdiging is nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat de beëdiging in Covid-19-stijl zal plaatsvinden en live zal worden uitgezonden. Direct daarna zal de eerste ministerraad plaatsvinden, in het Bestuurskantoor.