Van onze redactie
Oranjestad - De deviezenrestricties op Aruba worden versoepeld. Daartoe is door de Centrale Bank van Aruba (CBA) besloten. Het gaat om een geleidelijke versoepeling.

F17 ARU CBAHierdoor is het per vandaag weer toegestaan om betalingen te verrichten aan niet-ingezetenen in het kader van onder meer uitstaande management fees aan niet-ingezetene moeder-, dochter- of zustermaatschappijen (dit geldt zowel voor particuliere bedrijven als voor onder toezicht staande financiële instellingen); uitkeringen van erfenissen; gekochte onroerende zaken; schenkingen en donaties.

Verder kunnen ingezetenen (natuurlijke personen) weer overmakingen doen naar eigen buitenlandse bankrekeningen tot een maximumbedrag van 50.000 florin per kalenderjaar. Ondernemingspensioenfondsen en verzekeraars mogen beleggingen in het buitenland verrichten tot een maximum van 5 miljoen per kalenderjaar; en hun lokale bankrekening gebruiken voor het verrichten van betalingen aan het buitenland.

De versoepeling is mogelijk gezien het ‘gestage herstel van de Arubaanse economie’, de ‘positieve vooruitzichten’ vooral voor wat betreft het toerisme en het feit dat de ‘monetaire en deviezentechnische parameters zich op een acceptabel niveau’ bevinden, aldus de CBA in een advertentie elders in deze krant.

Het eerdere besluit tot deviezenrestricties was genomen in verband met de negatieve economische effecten als gevolg van Covid-19-pandemie.