Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Ik merkte aan bepaalde collega’s die nu nog in de ministerraad zitten, dat zij de corruptie willen verbergen. Ik heb de spookambtenaren ontslagen, maar een aantal is weer aangenomen door bepaalde andere ministers.”
marisolDe onlangs ontslagen minister Marisol Lopez-Tromp (51) is er niet gerust op dat de regering inderdaad alle corruptie gaat aanpakken. Dat blijkt in een uitgebreid interview door Sharina Henriquez van Caribisch Netwerk met haar. Ze zegt nog steeds niet in details te kunnen treden over welke en hoeveel bedrijven/ondernemers bij de corruptie zijn betrokken. Ook niet over wie de spookambtenaren zijn. Ze wil zelfs niet bevestigen of ze in contact is met het Openbaar Ministerie. ,,De onderzoeken lopen nog, anders ga ik ze beïnvloeden.” De voormalig bewindsvrouw maakt wél heel duidelijk dat haar voorganger Otmar Oduber een enorme invloed heeft op de regering, geholpen door in ieder geval Andin Bikker, de minister van Justitie.
Onder de werknemers die op de loonlijst van haar ministerie stonden, maar volgens haar nooit kwamen opdagen en geen werk deden, zijn ook mensen uit de perswereld. Op papier moesten deze spookambtenaren PR-werkzaamheden doen. Lopez-Tromp heeft aangifte gedaan van oplichting. De spookambtenaren waren benoemd door haar voorganger Otmar Oduber.
Bij de contracten voor afvalbedrijf Serlimar die Lopez-Tromp weigerde te verlengen, zat ook een contract met een sponsor van Oduber. Ook hierover zegt Lopez-Tromp dat er druk werd uitgeoefend door Oduber en Bikker die het haar kwalijk namen dat ze die contracten opzegde. Ook bij het machtige departement DIP, verantwoordelijk voor gronduitgifte, merkte ze dat ambtenaren die eerder daar door Oduber waren neergezet, bezig waren met het behartigen van ‘zijn belangen’
Toen Lopez-Tromp het beleid voor natuurbehoud wijzigde in het nadeel van crossvoertuigen, werd ze ook onder druk gezet door Oduber. Een sponsor van Oduber is een van de grootste bedrijven op het eiland die deze crossvoertuigen verhuurt. Oduber nam eind vorig jaar ontslag om gezondheidsredenen. Hij bleef zich actief bemoeien met het beleid, ook van andere ministers. Zo werd hij commissaris in het overheidsbedrijf RDA en vervolgens ook benoemd in de commissie die gaat over speciale bouwvergunningen in coronatijd. ,,Het was alsof hij nooit was vertrokken”, aldus Lopez-Tromp.
Maar het was pas in juni, zegt Lopez-Tromp, toen justitie een inval bij Oduber deed vanwege de corruptiezaak Flamingo, dat ze de druk van Oduber en Bikker op haar begon te begrijpen. ,,Toen ik al die aantijgingen zag tegen Oduber, van witwassen, tot in criminele organisatie zitten en eigen profijt trekken van de functie, toen begreep ik al die botsingen.”
Nadat in de eerste maanden als minister het Lopez-Tromp duidelijk werd dat haar eigen partij POR haar niet meer wilde, was het daarna vooral regeringspartij MEP die zich in het conflict ging mengen. Het was ook MEP en niet de eigen fractie, die uiteindelijk een motie van wantrouwen tegen Lopez-Tromp indiende. Vervolgens is de portefeuille overgenomen door premier Evelyn Wever-Croes en niet meer teruggeven aan een POR-politicus.
,,Ze wilden heel graag de portefeuille hebben. Het is in hun optiek een heel belangrijke portefeuille in campagnetijd om dingen zichtbaar te maken. Werkzaamheden die je kunt doen, asfalteren van wegen, gebouwen, terreinuitgifte.”
Lopez-Tromp vindt het jammer dat het parlement heeft nagelaten om bij de vierde, uiteindelijk succesvolle poging om haar te ontslaan, te horen wat haar kant van het verhaal is. ,,Toen na de mislukte motie die niet legaal was, de ministerraad mij wilde ontslaan vanwege weer een nieuwe reden, de verstoorde werkrelatie, zijn wel de gevoelens van de Staten gepeild, maar niet die van mij.”
De kritiek van coalitiepartijen zoals RED dat Lopez-Tromp eerder aan het parlement niet overtuigend heeft laten zien dat er zoveel corruptie gaande is, wuift ze weg. ,,Ik vind het wel vreemd dat de coalitiepartijen doen alsof ze blind zijn. Ze weten dat er een inval is geweest en de aantijgingen zijn heel zwaar. Ze weten dat de onderzoeken lopen. Dan kan je niet eisen dat je nu al de resultaten kan zien.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.