Van onze correspondent
Oranjestad - De regering heeft fiscale maatregelen afgekondigd ter ondersteuning van het onmiddellijk herstel van de Arubaanse economie als reactie op de Covid-19-uitbraak. Een deel van de maatregelen is geldig sinds 1 november, anderen gaan per 1 januari in.


ArubaTer verdere fiscale stimulans voor de verwerving van bedrijfsmiddelen wordt de investeringsaftrek zoals opgenomen in de Landsverordening inkomstenbelasting en Landsverordening winstbelasting voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022 verhoogd van 6 procent naar 10 procent.

Kleine ondernemers met een jaaromzet tot 84.000 florin worden vanaf volgend jaar vrijgesteld van het betalen van BBO, BAVP en BAZV. De kleine ondernemersregeling (KOR) geldt voor natuurlijke personen die een onderneming drijven zoals taxichauffeurs, (auto)buschauffeurs, snacktrucks, artesano’s, muzikanten, schoonheidssalons, kapperszaken, kleine restaurants en cafés. De ondernemer moet bij Departamento di Impuesto zijn geregistreerd en moet jaarlijks aangifte doen ter controle van de omzet.

Om het startups uit de veelbelovende sectoren voordeliger te maken om geld te lenen, mogen zij in de jaren 2020, 2021 en 2022, de helft van de hoofdsom van de lening in aftrek brengen tot een maximum van 30.000 florin per kalenderjaar. Bedrijven die vanaf 1 januari 2017 bestaan en die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid, Departamento di Impuesto en de Sociale Verzekeringsbank Aruba komen hiervoor in aanmerking. Er zijn zes veelbelovende sectoren. Allereerst toerisme, zoals cultuurtoerisme, sporttoerisme, avontuurtoerisme en medisch toerisme. Kenniseconomie, gericht op zonne-energie, oceaantechnologie, hoger onderwijs, ICT en eilandgebaseerde oplossingen. Ook logistieke diensten vallen eronder, zoals maritieme diensten, luchtvaartdiensten en hubdiensten voor goederen met een hoge waarde. Bij de sector landbouweconomie moet het gaan om lokale biologische voedselproductie. De sector circulaire economie houdt zich bezig met ‘waste-to-energy’, diepzeewater-industrieën en recycling en hergebruik van afval. De zesde sector is creatieve industrie, met kunst en muziek, grafisch ontwerp, fotografie, webdesign, art studio’s en mode.

Ten aanzien van het opgespaarde bedrag in een spaar- en voorzieningsfonds wordt door middel van begunstigend beleid goedgekeurd dat de werknemers het opgespaarde bedrag onbelast mogen opnemen gedurende 2020 en 2021, ondanks dat deze bedragen nog geen vier jaren op de spaarrekening hebben gestaan. Dit geldt ook in geval van een vrijwillige dan wel onvrijwillige afvloeiingsregeling met als gevolg beëindiging van de dienstbetrekking.

Om herscholing te stimuleren komen de kosten voor opleiding en bijscholing van werknemers in 2020, 2021 en 2022 in aanmerking voor een extra scholingsaftrek van 200 procent bij de ondernemer. De normale scholingsaftrek is 100 procent waardoor de totale aftrek 300 procent wordt.

Ondernemers krijgen een extra aftrek van 100 procent tot een maximum bedrag van 30.000 florin voor marketing- en promotiekosten in 2020, 2021 en 2022. De normale aftrek is 100 procent waardoor de totale aftrek 200 procent wordt.

De termijn voor verliescompensatie wordt met twee jaar verlengd en behelst in totaal zeven jaren voor verliezen van het jaar 2020, 2021 en 2022.

Als begunstigend beleid en vooruitlopend op de toekomstige intrekking van de Landsverordening bijzondere belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen (BBVAM), zijn vergunninghouders of gemachtigden deze belasting niet meer verschuldigd met ingang van het vierde kwartaal 2020. Wel zijn de vergunninghouders verplicht een nihil aangifte te doen over het laatste kwartaal van 2020 en dienen achterstallige belastingen en/of boetes betaald te worden.