‘Mitigering van deviezenuitstroom’

Van een onzer verslaggevers

Oranjestad - De Centrale Bank van Aruba (CBA) ontkent met klem berichten als zou ‘Aruba buitenlandse overboekingen blokkeren’. ,,Niet correct”, zegt president Jeanette ‘Jane’ Semeleer van de CBA tegenover het Antilliaans Dagblad.

F06 ARU CBAZe verwijst daarbij naar ‘recente bekendmakingen van de CBA’, waar één en ander aan de hand van vraag en antwoord wordt verduidelijkt.

Gistermiddag publiceerden onder meer radiostation Dolfijn FM, website Knipselkrant en Facebookpagina Cur.News hetzelfde bericht: ,,Wil je op Aruba geld overmaken naar je kinderen in Nederland, dan kan dat vanaf vandaag niet meer. De overheid heeft per direct het betalingsverkeer in vreemde valuta naar het buitenland geblokkeerd.”

Dit veroorzaakte lichte paniek. Het bericht werd echter direct tegengesproken door de president van de Arubaanse Centrale Bank. Al eind maart, namelijk op 17 en 27 maart, werden deviezenmaatregelen genomen. ,,Niet om kapitaalvlucht te voorkomen, echter ter mitigering van deviezenuitstroom,” legt Semeleer uit. ,,Immers, door het vrijwel volledig wegvallen van toeristenontvangsten is er een enorme druk op de deviezenreserve ontstaan.”

Daarom worden er geen nieuwe deviezenvergunningen meer afgegeven in verband met buitenlandse kapitaaltransacties. Zo kan een Arubaan momenteel voorlopig geen woning in het buitenland aankopen; dividend- en winstuitkeringen aan entiteiten buiten Aruba zijn evenmin mogelijk; dat geldt ook voor overmakingen vanaf Aruba op een eigen rekening in het buitenland, maar een (studie)leningsschuld kan wel direct afbetaald worden. Betaling aan niet-ingezetenen voor goederen en diensten is via lokale banken wel gewoon toegestaan na overlegging van contract en factuur. Kortom: er gelden strenge regels, die vermeld staan op de CBA-website, maar buitenlandse overmakingen zijn niet geblokkeerd.

Verder, zo licht de CBA-president toe: ,,Het is nog steeds mogelijk om bestaande leningen met een geldige deviezenvergunning af te lossen. En ouders kunnen hun in het buitenland studerende kinderen de nodige financiële steun verlenen via directe overmaking naar hun rekeningen; dus rekeningen van de kinderen.”

Overigens gelden ook voor Curaçao en Sint Maarten sinds eind maart deviezenrestricties. In verband met de coronacrisis heeft de Centrale Bank CBCS de verstrekking van deviezenvergunningen, die overmakingen van geld naar het buitenland tot gevolg hebben, aan banden gelegd.

Voor kapitaaltransacties van 150.000 gulden of meer is op Curaçao en Sint Maarten een deviezenvergunning vereist. Door deze maatregel wil de CBCS voorkomen dat als gevolg van de crisissituatie grote bedragen naar het buitenland vloeien. Dit zou namelijk een grote druk op de deviezenreserves tot gevolg kunnen hebben, naast de daling van de deviezeninkomsten door het tot stilstand komen van het toerisme. De overmakingen van de twee tranches aan liquiditeitssteun vanuit Nederland (in dollars) heeft de reserves op Aruba, Curaçao en Sint Maarten flink opgekrikt.