Tijdens de Energy Summit heeft de regering vastgesteld dat er geen unanieme steun is voor de overstap naar honderd procent hernieuwbare energie.

aruenergyVertegenwoordigers van Utilities, Web, Elmar, Refineria di Aruba, Directie Economische Zaken, Centrale Bank en de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling spraken met elkaar over de toekomstige energievoorziening voor Aruba. ,,De betrokken organisaties streven ernaar nog voor het einde van dit jaar een nieuwe energievisie te presenteren aan de Staten van Aruba en de bevolking. Daar zullen ook andere relevante organisaties bij worden betrokken”, aldus minister-president Evelyn Wever-Croes.
Foto Regering Aruba